Nový druh daňového bonusu na vyživované dieťa nad šesť rokov veku do pätnásť rokov veku

6. 8. 2021
Legislatíva
Od 1.7.2021 bol zavedený nový druh daňového bonusu na vyživované dieťa nad šesť rokov veku do pätnásť rokov veku.
kód 1.1. - 30.6. 1.7. – 31.12.
Suma daňového bonusu na vyživ. dieťa do 6 rokov veku DB6 46,44 46,44
Suma daňového bonusu na vyživ. dieťa nad 6 do 15 rokov veku DB15 23,22 39,47
Suma daňového bonusu na vyživ. dieťa nad 15 do 25 rokov veku DB 23,22 23,22
V systéme ABRA Gen bol pridaný nový druh daňového odpočtu s kódom DB15. U detí od 6 rokov do 15 rokov veku je potreba ukončiť stávajúci druh zľavy "DB" k 2021/06 a pridať novú platnosť zľavy "DB15" od 2021/07. Podobným spôsobom je potrebné postupovať aj v budúcnosti, pokiaľ dieťa dosiahne šesť rokov, bude sa musieť ukončiť DB6 a nastaviť nová platnosť DB15. V číselníku „Zamestnanci“ vykonajte kontrolu nad zamestnancami v pracovnej evidencii pomocou tlačovej zostavy "Kontrolná zostava chybne nastavených daňových zliav na deti do 6/15 rokov (od 07/2021)". V tlačovej zostave je doplnená detekcia chybného zadania druhu odpočtu.
Kontrolná zostava chybne nastavených daňových zliav na deti do 6/15 rokov (od 07/2021)
Kontrolná zostava chybne nastavených daňových zliav na deti do 6/15 rokov (od 07/2021)
Príklad zadania priebehov: Príklad zadania priebehov Zoznam pripravovaných alebo už uvoľnených legislatívnych zmien nájdete v online napovedě.