Nový formulár Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti

1. 6. 2018
Finančná správa vydala informáciu o novom formulári Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Nový formulár je platný od 1. 6. 2018. Do ABRA Gen v agende miezd bude nový vzor formulára zapracovaný.