Tipy a triky

Nový video kurz – Banka

8. 6. 2022
Online banka

Náš vzdelávací portál ABRA Academy pomáha používateľom ABRA Gen osvojiť si prácu v systéme tak, aby bola čo najefektívnejšia. Okrem širokej ponuky online kurzov a webinárov pripravujeme aj výučbové videá, ktoré vás podrobne zoznámia s vybranou oblasťou.

Po novom sme pre vás pripravili video kurz, ktorý vás naučí, ako evidovať bankové výpisy a spracovávať platobné príkazy. Odporúčame ho absolvovať všetkým zamestnancom, ktorí môžu pracovať s platobnými príkazmi a výpismi.

Na konkrétnych príkladoch priamo v ABRA Gen postupne preberieme problematiku bankových účtov a výpisov, prehľady platieb bankou, bankové knihy, opakované platby alebo žiadosti o platobné príkazy.

Ak potrebujete pomôcť s registráciou v ABRA Academy, preštudujte si náš návod.