Nový vzor priznania k DPH platný od 1. 1. 2018

14. 12. 2017

Na stránkach Ministerstva financií bol zverejnený  Príspevok č. 20, ktorý obsahuje nový vzor priznania k DPH platný od 1. 1. 2018 a ktorý bude do systému ABRA Gen zapracovaný.