História

ABRA Software, skôr AKTIS (do r. 2006), vznikla v roku 1991 ako združenie Petra Vacka a Jaroslava Řasu.

Ich cieľom bolo produkovať softvér pre podnikateľov. Prvý produkt, ABRA Plus, sa rýchlo rozšíril a následne z neho vznikla populárna ABRA Classic. K nej sa v roku 1994 pridal program ABRA Gold a o tri roky neskôr ABRA Gold mini. V roku 2000 vstupuje na trh ABRA G3, predchodca dnešného ERP systému ABRA Gen.

Spoločne s vývojom softvéru sa rozvíjala aj firma. V roku 1994 bola založena slovenská ABRA Software. V roku 1997 sa stala česká ABRA akciovou spoločnosťou. Vznikli tiež divízie Účtovných služieb a Vzdelávania.

V roku 2008 bola založená spoločnosť United Software a.s., ktorá sa stala materskou organizáciou ABRY Software.

United Software vznikla ako platforma pre spoluprácu softvérových spoločností, primárne zameraná na firmy pôsobiace v Českej republike a na Slovensku. V roku 2009 potom jej prostredníctvom ABRA nadväzuje kontakt so spoločnosťou Flores. Jednou z posledných akvizícií United Software je prevzatie spoločnosti Neotech a založenie spoločnosti Systematiq, ktorá bola predtým technickou divíziou spoločnosti Flores. V roku 2012 prevzala aj 100% obchodný podiel slovenskej spoločnosti ABRA Software s.r.o. – slovenskej pobočky pôsobiacej v Bratislave. V roku 2015 došlo ku spojeniu firiem United Software a.s., SYSTEMATIQ s.r.o. a ABRA Software a.s., ktorá sa stala nástupníckou spoločnosťou všetkých troch firem

Súčasnosť – 2010

2019 Nové webové Úlohy a Online schvaľovanie ABRA Gen.
2019 Brnenská pobočka sa sťahuje do nových priestorov technologického centra TechNest.
2018 ABRA Gen je GDPR ready.
2018 ABRA Gen prináša unikátne vylepšenie: Vizualizácia dát Live.
2017 Novinky: Platforma pre IoT a integrované Business Intelligence.
2017 Založenie dcérskej spoločnosti vo Švajčiarsku ABRA Software AG.
2016 ABRA ako prvý dodávateľ ERP v ČR uviedla na trh nové WebAPI a aplikáciu pre chytré hodinky.
2016 Spojenie všetkých systémov rady ABRA Gx do nového produktu ABRA Gen.
2016 Vstup na Švajčiarsky trh.
2015 Zlúčenie spoločnosti United Software, ABRA Software a SYSTEMATIQ. Nástupcom spoločností je ABRA Software a.s.
2014 Uvedenie cloudového účtovného programu ABRA FlexiBee na slovenský trh
2014 Oficiálne predstavenie cloudového softvéru – primaERP TIME TRACKING na slovenskom trhu
2014 Prevzatie spoločnosti FlexiBee Systems s.r.o. spoločnosťou United Software a.s.
2014 Uvedenie nových verzií ERP ABRA G4 a podnikového informačného systému ABRA G3; zjednotenie informačných systémov ABRA G2 a ABRA G1 pod značku ABRA G3
2013 Nové pobočky v ČR v Ústeckom a Královohradeckom kraji
2013 Uvedenie ABRA mGATE na trh
2012 Rozšírenie služieb o daňové poradenstvo
2012 Spustenie Zákazníckeho portálu
2011 Uvedenie ABRA iGATE na trh
2011 ERP systém ABRA G4 novo podporuje databázu MS SQL
2011 Uvedenie ABRA E-shop na trh
2011 Prevzatie spoločnosti SYSTEMATIQ s.r.o. spoločnosťou UNITED SOFTWARE a.s.
2010 Prevzatie časti spoločnosti NEOTECH z Písku a jej začlenenie do štruktúry ABRA Software a.s.

2009 – 2005

2009 Zmena organizačnej štruktúry na novú, procesne orientovanú
2009 Nadviazanie spolupráce s FLORES
2008 Založená United Software a.s., akvizícia niekoľkých menších vývojových projektov
2007 ABRA Gx používa viac ako 13.000 organizácií
2006 Uvedenie na trh ABRA G1
2006 Zmena názvu na ABRA Software a.s.

2004 – 2000

2004 Vytvorenie ERP systému ABRA G4 (platforma ORACLE)
2003 ABRA G2 na trhu, založenie dcéry A PLUS Média s.r.o.
2001 Založenie dcérskej spoločnosti Strechy Praha s.r.o.
2000 Rozvoj zahraničných zastúpení (Poľsko), podnikový informačný systém ABRA G3 na trhu

1999 – 1995

1999 WIN verzia ABRA Gold, jazykové mutácie (poľština) systému ABRA Gold
1998 Zahájený vývoj podnikového informačného systému ABRA G3
1998 Búrlivý rozvoj služieb, vznik divízie reklama a divízie vzdelávania
1997 Vznik divízie vedenia účtovníctva
október 1997 Uvedenie a distribúcia systému ABRA Gold Mini
1.1.1997 Prerod AKTIS s.r.o. na akciovú spoločnosť AKTIS a.s.
október 96 Certifikácia AKTIS s.r.o. podľa noriem ISO 9001
leto 1996 Doplnenie systému o moduly Pokladničný predaj a Mzdy a personalistika
1.7.1996 Udelenie značky Czech made produktu ABRA Gold
zima 1995 Zahájenie zavedenia systému riadenia akosti podľa noriem ISO 9001
1995 Skvalitňovanie ABRA Gold a doplnenie ďalších modulov Majetok, Doprava a Plánovanie výroby

1994-1991

december 1994 Zahájenie predaja jadra ABRA Gold
február 1994 Zmena cenovej politiky a obchodnej značky ABRA Plus na ABRA Classic
jar 1993 Zahájenie vývoja ABRA Gold
1992 Značne sa zvyšujúci počet klientov ABRA Plus, nové obchodné priestory
jar1992 Prerod združenia do spoločnosti s ručením obmedzeným AKTIS s.r.o.
30.5.1991 Jaroslav Řasa a Petr Vacek zakladajú združenie AKTIS so zámerom vytvoriť SW pre podnikateľov s názvom ABRA; prvé produkty nesú názov ABRA Plus