Spoločenská zodpovednosť

ABRA Software podporuje rozumné nápady a inovácie (o.i. Priemysel 4.0. nebo Internet vecí), dlhodobo napomáha rozvoju podnikateľského prostredia, vedy a vzdelávania pre biznis. Sústreďuje sa najmä na projekty, ktoré podporujú českých a slovenských podnikateľov, mladých vedcov, vzdelávanie a zadávenie formátu pre elektronickú výmenu dát. Veľmi zvýhodnenými cenami dodávaných produktov a služieb taktiež podporuje rôzne dobročinné a humanitárne organizácie.

DOBRÝ ANJEL

Logo Nadace Dobrý Anděl

DOBRÝ ANJEL je systém, pomocou ktorého môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, výrazne pomôcť tisícom chorých aj relatívne malými pravidelnými mesačnými príspevkami. DOBRÝ ANJEL pomáha rodinám, v ktorých otec, matka alebo niektoré z detí majú rakovinu alebo trpí iným vážnym onemocnením (cystická fibróza, svalová dystrofia, vážne dedičné metabolické poruchy a iné). ABRA Software pre DOBRÉHO ANJELA vyvinul nový webový informační systém pre online správu dárcov a príjemcov a všetkých ďalších dát pokrývajúcich agendy nadačného fondu.

NF Neuron

Logo NF Neuron

Nadační fond Neuron verí, že veda je motorom rozvoja spoločnosti a že práca excelentných českých vedcov a vedkýň zlepší životy nás všetkých. Každoročne udeľuje prestížne Ceny Neuron špičkovým vedcom a vedkyniam, ktorí ovplyvňujú úroveň poznania vo svojich oboroch. Ceny Neuron sú najvýznamnejšie dotovanými cenami pre vedcov v Českej republike. NF Neuron funguje vďaka financovaniu zo súkromných prostriedkov mecenášov – úspešných ľudí, ktorí chcú prostredníctvom NF Neuron podporovať talentovaných českých vedcov a vedkyne. Jedným z mecenášov je aj zakladateľ ABRA Software Jaroslav Řasa.

UNICEF

Logo Unicef

UNICEF (Detský fond OSN) pracuje vo viac ako 190 krajinách sveta, kde deťom pomáha prežiť a podporuje ich rozvoj, od narodenia až do dospelosti. UNICEF deťom zaisťuje zdravotnú starostlivosť, výživu, pitnú vodu a hygienu, základné vzdelanie pre všetkých chlapcov i dievčatá a ochranu pred násilím, zneužívaním a rizikami ochorenia AIDS. Od počiatku svojho vzniku poskytuje taktiež okamžitú pomoc v núdzi deťom a ženám v krajinách a oblastiach postihnutých vojnovým konfliktom alebo prírodnou katastrofou. ABRA Software dodáva pre UNICEF software za veľmi zvýhodnených podmienok.

ADRA

Logo ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je medzinárodná humanitárna organizácia poskytujúca pomoc ľuďom v núdzi. ADRA Česká republika je súčasťou medzinárodnej siete organizácii ADRA, ktoré pôsobia vo viac ako 130 krajinách sveta. ADRA pracuje s ľuďmi žijúcimi v chudobe a núdzi za účelom spravodlivej a pozitívnej zmeny prostredníctvom posilňujúceho partnerstva a zodpovedných krokov. ABRA Software dodáva pre ADRA software za veľmi zvýhodnených podmienok.

Armáda spásy

Logo Armáda spásy

Cieľom Armády spásy v Českej republike je fyzická, sociálna, morálna a duchovná podpora ľuďmi zo všetkých vekových kategórii, a to na kresťanských princípoch. Cieľovou skupinou Armády spásy sú tí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ale taktiež tí, ktorí hľadajú akúkoľvek duchovnú pomoc či oporu. Armáda spásy prevádzkuje sociálne zariadenia a komunitné centrá, v ktorých poskytuje viac ako 60 registrovaných sociálnych služieb. Každý deň ich služieb využíva viac ako tisíc znevýhodnených osôb. ABRA Software dodáva pre Armádu spásy software za veľmi zvýhodnených podmienok.

ISDOC

Logo ISDOC

ISDOC je formát elektronickej fakturácie, na vývoji tohoto štandardu pracovala ABRA Software ako člen ICT Únie. Formát umožňuje bezpapierovú výmenu faktúr a ďalších dokladov, ich rýchle spracovanie a prenositeľnosť medzi podnikmi, verejnou správou a súkromnými osobami.