Ing. Jaroslav Řasa

Zakladateľ spoločnosti a predseda predstavenstva ABRA Software a.s.

Ing. Martin Jirmann

CEO a miestopredseda predstavenstva ABRA Software a.s.

Ing. Petr Vojta

Obchodný riaditeľ, člen predstavenstva

Mgr. Michal Ježek

Mgr. Michal Ježek V roku 2002 absolvoval Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Prahe. Svoju profesijnú dráhu zahájil ako programátor. Postupne sa vypracoval na post viceprezidenta pre vývoj a pre technickú podporu a ako člen vrcholného managementu sa podi …

Ing. Petr Kacálek

Ing. Petr Kacálek Vyštudoval odbor konštrukcia počítačov a počítačových sietí na fakulte elektrotechniky ČVUT. Už od štúdia sa zaoberal návrhom vhodných technologických riešení pre prevádzku ERP systémov. S touto kompetenciou spojil svoju cestu so spol …

Ing. Petr Vacek

Člen predstavenstva

Ing. Lenka Kaňková

Účtovný metodik a predseda dozornej rady

Martin Schayna

Člen dozornej rady