Ing. Lenka Kaňková

Ing. Lenka Kaňková

„Keď sa človeku nechce, je to horšie, ako keď nemôže.“

Vyštudovala VŠE v Prahe, fakultu financií a účtovníctva. Ešte pri štúdiu pracovala ako účtovníčka v spoločnosti Annex AT s.r.o., ktorá bola neskôr začlenená do štruktúry ABRA Software a.s. V roku 1997 nastúpila na miesto hlavnej účtovníčky v ABRA Software a.s. Po materskej dovolenke sa vrátila na pozíciu Metodika divízie Účtovných služieb, kde pracuje doteraz.