Ing. Martin Jirmann

Ing. Martin Jirmann

„Všetko ide, keď sa chce.“

V roku 1997 dokončil štúdium odboru ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby a spojov na elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe. V roku 1995 nastúpil do spoločnosti ABRA Software ako konzultant ERP systému. Postupne pôsobil na pozíciách vedúci divízie služieb a obchodný riaditeľ. Od roku 2000 je členom predstavenstva, od roku 2008 generálnym riaditeľom a od roku 2010 predsedom predstavenstva.

Je ženatý a má dve deti, vo voľnom čase sa okrem rodiny venuje filmu, knižkám, modelárstvu, golfu, tenisu a lyžovaniu.