Ing. Martin Jirmann

Ing. Martin Jirmann

„Všetko ide, keď sa chce.“

V roku 1997 dokončil štúdium odboru ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby a spojov na elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe. V roku 1995 nastúpil do spoločnosti ABRA Software ako konzultant ERP systému. Od roku 2000 je členom predstavenstva, postupne pôsobil na pozíciách vedúci divízie služieb, obchodný riaditeľ a od roku 2008 zastáva pozíciu CEO spoločnosti.

Je ženatý a má dve deti. Vo voľnom čase sa okrem rodiny venuje golfu filmu a modelárstvu.


V prípade, že sa na nás potrebujete v akejkoľvek záležitosti obrátiť, napíšte prosím na e‑mail quality@abra.eu.