Martin Glausch, Head of Care Department

Martin Glausch

V roku 2005 ukončil štúdium na Strednej priemyselnej škole strojárskej a elektrotechnickej a Vyššej odbornej škole. Od roku 2006 sa venoval IT infraštruktúre a následne niekoľko rokov managementu. Do ABRA Software nastúpil v roku 2017 na pozíciu ERP consultant.

V súčasnosti zastáva pozíciu Head of Care Department a má spolu so svojimi ľuďmi na starosti starostlivosť o súčasných zákazníkov v Prahe a okolí.

Je ženatý a má dve deti. Zo športov má najradšej lyžovanie a inline korčule.


V prípade, že sa na nás potrebujete v akejkoľvek záležitosti obrátiť, píšte prosím na e‑mail quality@abra.eu.