Martin Schayna

Martin Schayna

Martin Schayna sa odmalička zaujímal o rádiotechniku, elektroniku a software, po troch rokoch štúdia ČVUT FEL ho však zlákala prax a začal pracovať v začínajúcej spoločnosti AKTIS, neskôr premenovanej na ABRA Software, ako programátor. Tu sa venoval vývoju všetkých generácií informačných systémov a to na rôznych postoch vrátane vedúceho vývoja, v súčasnosti pôsobí ako vedúci vývoja v dcérskej spoločnosti ABRA Flexi a aktívne sa podiela na vývoji nových produktov.

Má dve dcery, rád lyžuje a miluje okamžik, kdy do sebe práve vyvíjané veci zapadajú tak, že je počuť  „hlasné klapnutie“ (TM) 🙂