Mgr. Michal Ježek

Mgr. Michal Ježek

V roku 2002 absolvoval Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Prahe. Svoju profesijnú dráhu zahájil ako programátor. Postupne sa vypracoval na post viceprezidenta pre vývoj a pre technickú podporu a ako člen vrcholného managementu sa podieľal na úspešnom predaji firmy. So spoločnosťou ABRA Software začal spolupracovať v roku 2017 ako konzultant agilných metód riadenia.

Motivuje ho práca na špičkových produktoch, ktoré zjednodušujú ľuďom život, a spolupráca s nadšenými a odborne zdatnými kolegami a partnermi. Neúnavne sa usiluje o zlepšenie svojich schopností aj svojho tímu. Opakovane sa presvedčuje, že základnými kameňmi úspechu sú smelá vízia, dôvera, spolupráca, odvážna aktivita a sebareflexia.

Vo voľnom čase rád cestuje, fandí s priateľmi českým športovcom a hrá kroket.