Odpustenie odvodov sociálneho poistenia za apríl 2020

4. 5. 2020
Bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá ruší povinnosť zamestnávateľa (a povinne poistenej szčo) zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli bola uzatvorená prevádzka na základe rozhodnutia príslušného úradu aspoň 15 dní. U zamestnávateľa sa jedná o poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, tzv. odvody zamestnávateľa. Pokiaľ chcete túto odvodovú úľavu v ABRA Gen uplatniť, je nutné si pred spustením uzávierky miezd za apríl a ďalšie mesiace platnosti opatrení v agende definície uzávierky u príslušných položiek zmeniť nastavenia pre vytvorenie platobného príkazu a zaúčtovaní miezd. Jedná sa o položky:
  • SPZtel
  • SPZtelNP
  • DDSZtel
Zrušte označenie u položiek:
  • Vypočítať podklady pre platobné príkazy
  • Vypočítanú sumu zaúčtovať
Pokiaľ u uvedených položiek v definícii uzávierky nebudú funkcie pre vytvorenie podkladov platobných príkazov a zaúčtovania sociálneho poistenia zamestnávateľa nastavené, sociálne poistenie sa síce vypočíta, ale nevytvorí sa platobný príkaz ani sa nezaúčtuje do mzdových nákladov. Po uvedenom nastavení vykonajte uzávierku miezd obvyklým postupom.

!Upozornenie:

Po ukončení obdobia pre odpustenie odvodov platby poistného za zamestnávateľa je nutné uvedené funkcie u položiek uzávierky SPZtel, SPZtelNP a DDSZtel opäť nastaviť tak, ako boli nastavené pôvodne, teda označiť, aby sa sociálne poistenie za zamestnávateľa opäť generovalo do Platobných príkazov z miezd a zaúčtovalo do účtovníctva.