Oznámenie o ukončení podpory 32-bitovej verzie Linuxu od verzie ABRA Gen 22.0

20. 12. 2020
Od verzie 22.0 (predpokladaný dátum zverejnenia december 2021) bude ukončená podpora 32-bitovej verzie Linuxu. Systém ABRA Gen bude na strane serveru podporovať iba operačný systém Windows a 64-bitové verzie operačného systému Linux, tzn. bude k dispozícii iba 64-bitová verzia linuxového aplikačného serveru (appserverl-x64). Pokiaľ v súčasnej dobe používate 32-bitovú verziu Linuxu (a 32-bitový aplikačný server appserverl-x86), naplánujte si s dostatočným predstihom prechod na operačný systém, ktorý bude podporovaný aj v budúcich verziách ABRA Gen. V súvislosti s touto plánovanou zmenou môžete (kedykoľvek, najneskôr však pred updatom na ABRA Gen 22.0) prejsť na:
  • 64-bitovú verziu Linuxu
  • 64-bitovú alebo 32-bitovú verziu Windows 10
Pozn.: Na 64-bitových verziách Linuxu nie je z technických dôvodov možné prevádzkovať produkt ABRA Gen s daňovou evidenciou. Najneskôr od verzie 22.0 bude preto potrebné prejsť na platformu Windows. Viac informácií nájdete v online nápovědě.