Plánovaný výpadok telefónov

14. 11. 2013

Vážení zákazníci,

v rámci skvalitňovania našich služieb sme sa rozhodli zmeniť nášho poskytovateľa IP Telefónie v centrále našej firmy v Prahe a začať spoluprácu s firmou Dial Telecom. V tejto súvislosti začial prevod telefónnych čísiel našej spoločnosti k tomuto novému poskytovateľovi, čo môže mať za následok výpadok telefónnych služieb hotline po určitú dobu. Vzhľadom k tomu, že nie je možné stanoviť presný čas prevodu, je potreba s týmto počítať v tento a následujúce dni. Taktiež po nabehnutí novej ústredne môžu nastať sekundárne komplikácie, ktoré znemožnia dostupnosť služby telefonickej hotline.  Prosíme teda v týchto dňoch o zhovievavosť.

Komunikácie cez Zákaznícky portál sa táto zmena nedotkne.

Ďakujeme za pochopenie