Podnikatelia a manažéri sa stretnú na Zámku Vilémov

5. 6. 2012

15. 6. sa stretnú na Zámku Vilémov podnikatelia, manažéri a ekonómovia z Českej republiky i zo zahraničia, ktorí budú pod názvom ,,Transformácia podnikania a úlohy podnikateľov v spoločnosti", diskutovať na témy:

Transformácia svetového hospodárstva

◦Nový svet podnikania a manažmentu
◦Rozvoj vlastnej sústavy riadenia a hľadanie vlastnej cesty
◦Rozvoj ľudí a znalostí
◦Cesty k diferenciácii a výnimočnosti

V cyklickej kríze sa systém viac menej vracia k východiskovému stavu, k normálnej funkcii, k pôvodnému ,,normálu". Kríza je relatívne krátkodobá. Transformácia sa ale nikam nevracia, je jednosmerná a nastavuje hospodárskemu i politickému životu ,,nový normál". Transformácia je relatívne dlhodobá, aj keď dnes už akcelerujúca. Ak nedokážeme rozlíšiť javy krízové ​​od javov transformačných, potom sa naše úsilie stáva zbytočným, márnotratným a bezvýchodným.

Dnes vo svete neprebieha len cyklická kríza, ale hlavne transformácia, ktorá zmení súčasný svet podnikania a spôsobu žitia, ale hlavne politiky. Staré metódy a postupy nefungujú, priemerné, pomalé a ťažkopádne organizácie zanikajú. Šetrenie už nestačí, je potrebné hľadať nové príležitosti, inovovať a hľadať vlastné lokálne a regionálne cesty.

Len také hľadanie pomáha vytvárať, usporiadavať a organizovať nový svet. Len tak sa jedinec môže učiť od tisícov hľadačov a nie, ako tomu doteraz často bývalo, aby sa tisíce učili od jedinca- politika a jeho mylnej ,,jedinej možnej cesty". Každá vlastná cesta náš svet obohacuje a každá cesta už existujúca, prevzatá a skopírovaná, náš svet ochudobňuje. Hľadanie je tvorba, ale kopírovanie vyúsťuje k pasivite, lenivosti a chudobe.

Na konferencii vystúpia mimo iného, profesor Milan Zelený, Ivan Baťka, Fosfa a.s., Zdeněk Przybyla, Continental Automotive, Jiří Marek, TOS Hulín, Ladislav Glogar, Moravskoslezský Automobilový Klastr, Peter Krištofovič, Salve Group, Pavel Juříček, Brano Group, Stanislav Bernard, Pivovar Bernard, Pavel Kořán, LAO Průmyslové systémy a Ján Košturiak, IPA Slovakia.

Zúčastnia sa tiež top manažéri a majitelia z firiem ako Agrostroj, Kompan, Norma, ACO, Sapeli, Vaněk, Tawesco, Szturc, TSE, VÚHŽ, 2N Telekomunikace, Abra, Icontio, 5M, New Dimension a mnoho dalších.

V prípade záujmu o participáciu na akcii píšte na [email protected].