Podpora medzinárodných znakov v ABRA Gen

17. 12. 2021
Systém ABRA Gen neustále vyvíjame a dopĺňame o nové funkcionality tak, aby sa vám s ním lepšie pracovalo a dokázal pokryť všetky vaše potreby. Preto pripravujeme pre ABRA Gen plnohodnotnú podporu znakov v Unicode, ktorá uľahčí prácu v technickom i medzinárodnom prostredí. Vydanie Unicode verzie plánujeme na apríl 2022. Už i teraz sme do legislatívnej verzie 22.0 pridali určité kontrolné mechanizmy, ktoré vám pomôžu sa lepšie pripraviť na budúci update. Prechod na legislatívnu verziu 22.0 je rovnako potrebný pre update všetkých nasledujúcich verzií.

Časový plán

Termín Verzie ABRA Gen Funkcie
december 2021 22.0 kontrola databázy
apríl 2022 22.x nasadenie verzie s Unicode

Čo je Unicode?

Unicode je technická norma používaná v oblasti výpočtovej techniky. Definuje jednotnú znakovú sadu a konzistentné kódovanie znakov pre reprezentáciu a spracovávanie textov použiteľné pre väčšinu písiem a jazykov používaných v súčasnosti na Zemi.

Čo prináša podpora Unicode v ABRA Gen?

  • Možnosť zadávať napríklad čínske znaky alebo azbuku priamo do ABRA Gen.
  • Už žiadne zložité obchádzanie cez používateľsky definovateľné položky.
  • Zjednodušenie práce s medzinárodnými e-shopmi a zahraničnými zákazníkmi či zamestnancami.
  • Ľahší import dát z iných systémov.

Ako začať?

Update na legislatívnu verziu 22.0 žiadne zmeny týkajúce sa prechodu na Unicode nevykonáva. Táto verzia obsahuje výhradne kontrolné mechanizmy, ktoré vás v rámci spustenia inštalátora prevedú nutnou kontrolou a zobrazia výsledky. Z výsledku kontroly získate informáciu, či update na ďalšiu Unicode verziu bude bezpodmienečne nutné vopred overiť v testovacom spojení, alebo váš ABRA Gen neobsahuje významné zmeny a update by mal prebehnúť bez problémov ako pri predošlých aktualizáciách. Podrobnosti o výsledkoch nájdete v online nápovede.

VIAC INFORMÁCIÍ