Podporujeme študentskú súťaž Diplomová práca roka

31. 7. 2013
ABRA Software je aj v 8. ročníku súťaže Diplomová práca roka partnerom kategórie Podnikové informačné systémy a ostatné IT práce.
Diplomová práce roku
V roku 2013 bude v Diplomovej práci roka súťažiť 115 študentov. V týchto dňoch odborná porota zložená z vysokoškolských pedagógov a zástupcov ICT firiem posúdi prihlásené práce arozhodne o tom, kto postúpi do finálového kola.
Víťazi každej zo šiestich kategórií získajú 50 000 českých korún, odmenení budú aj súťažiaci na ďalších miestach: na druhom mieste 10 000, na treťom 5 000 a na štvrtom až šiestom mieste 1 000českých korún.
Do súťaže sa mohli prihlásiť študenti, ktorí v ​​akademickom roku 2012/2013 obhájili svoju diplomovú alebo bakalársku prácu na tému z odboru informatiky alebo telekomunikácií.
 
ABRA Software bola zakladateľom súťaže, organizátorom akcie je ICT UNIE.