Pokladničný systém ABRA Gen získal certifikáciu ČMI

18. 6. 2018
Pokladničný systém POS napojený na informačný systém
Povinnosť certifikovať v Českej republike prepojenie pokladničného systému s váhami vás vďaka informačnému systému ABRA Gen nezaskočí. Pokladničný systém (POS) ABRA Gen spĺňa všetky požiadavky Českého metrologického inštitútu (ČMI) a možno ho certifikovane pripojiť k váham s neautomatickou činnosťou (NAWI) určeným na priamy predaj zákazníkom. Spoločnosť ABRA Software získala platný certifikát, ktorý ju oprávňuje zákazníkom v Českej republike inštalovať a certifikovať prepojenie elektronických váh s pokladničným systémom. POS je dodávaný ako súčasť modulov Maloobchodný predaj a Reštauračný predaj informačného systému ABRA Gen. ABRA Gen tak spĺňa prísne pravidlá českej normy ČSN EN 45501: 2015 (Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou) a zároveň spĺňa pokyny európske organizácie WELMEC. Certifikát je platný v rámci celej EÚ. O nutnosti certifikovať prepojenie na Slovensku sa informujte priamo v Slovenskom metrologickom ústave. Zmyslom nových štandardov certifikácie je obmedzenie rizika nežiaducich zásahov do systému a manipulácie s dátami, ktoré by mohli poškodiť koncového zákazníka. Systém ABRA Gen spolupracuje s väčšinou NAWI váh predávaných v ČR i SR, ktoré komunikujú pomocou protokolov Dialog 04 či Nixdorf. ABRA Software je schopný zabezpečiť nielen správne prepojenie, ale aj korektné zobrazenie prepísaných údajov na zákazníckom displeji a vytlačenej účtenke. Nemáte ešte v Českej republike zaistené certifikované prepojenie váh s pokladničným systémom? Neriskujte pokutu od kontrolóra ČMI a kontaktujte naše obchodné oddelenie, s ktorým si dohodnete návštevu konzultanta, ktorý nastaví systém ABRA Gen tak, aby vaše prepojenie POS s NAWI váhami získalo certifikáciu od ČMI. Dohodnúť certifikáciu