Poprajte kolegom k narodeninám

27. 11. 2018
Prianie k narodeninám pohladí na duši každého. Zamestnanca o to viac poteší, keď si na jeho výročie spomenie priamy nadriadený alebo dokonca majiteľ firmy. Príležitosť jubilea je možné taktiež využiť ku krátkemu rozhovoru o tom, ako sa daný človek cíti alebo čo by chcel zmeniť. Ako ale na nikoho nezabudnúť? Prinášame vám preto tip na tlačovú zostavu, ktorá pred koncom mesiaca formou naplánovanej úlohy zašle zoznam vašich zamestnancov, ktorí budú mať nasledujúci mesiac narodeniny. Žltým podfarbením naviac označí okrúhle alebo „pol okrúhle“ výročie. Tip je možné následne modifikovať taktiež na pracovné výročia apod. Pretože sa blížia Vianoce, tip vám dáme už hotový formou inštalačnej sady. V nasledujúcom článku si ukážeme, ako ju nainštalovať – postup je podobný, ako u mnohých doplnkov do systému ABRA Gen. Inštalačná sada vyžaduje verziu ABRA GEN 18.01.XX alebo vyššia. Upozornenie: pri rozosielaní e-mailu nezabudnite, že odosielate osobný údaj – meno konkrétneho človeka s dátumom jeho narodenia a vekom. Preto by report v tejto podobe mali dostávať len osoby, ktoré majú z titulu svojej pozície k daným údajom prístup. Najprv si stiahnite ZIP archív s inštalačným súborom. Obsahuje súbor ReportNarodeniny.ais, ktorý rozbaľte a uložte kdekoľvek u seba na disk/pracovnú plochu, tak aby ste ho našli. Následne spusťte ABRA Gen a otvorte agendu Inštalačné sady. Pre dohľadanie stačí do Shell okna napísať inst:
Obr_01: inštalačné sady
Obr_01: inštalačné sady
Následne sa prepnete na záložku zoznam a stlačte tlačidlo Importovať sadu:
Obr_02: import inštalačnej sady
Obr_02: import inštalačnej sady
Otvorí sa dialóg pre výber súboru, kde nájdete súbor Report-Narozeniny.ais na svojom počítači. Napríklad:
Obr_03: výber miesta uloženia
Obr_03: výber miesta uloženia
Tlačidlom „Ďalej“ presuňte sprievodcu až do voľby dokončiť. Následne otvorte agendu Zamestnanci, v záložke Zoznam zvoľte tlačidlo Tlač, export, vyberte tlačovú zostavu „Narodeniny“ a stlačte tlačidloNaplánovať.
Obr_04: naplánovanie tlačovej zostavy „Narodeniny“
Obr_04: naplánovanie tlačovej zostavy „Narodeniny“
Zvolíte možnosť „Ako novú definíciu“ a pokračujte tlačidlom Ďalej:
Obr_05: naplánovanie novej definície
Obr_05: naplánovanie novej definície
Naplánujte úlohu na koniec mesiaca – doporučujeme vybrať dátum v intervale 25-28 daného mesiaca (myslite na február) a upravovať len čas.
Obr_06: výber dát pre odoslanie upozornení
Obr_06: výber dát pre odoslanie upozornení
V záložke Parametre úlohy v položke Evidenčný status vyberte „V evidenčnom stave“:
Obr_07: v evidenčnom stave
Obr_07: v evidenčnom stave
Filter môžete doplniť napríklad o voľbu strediska, a tým odoslať obmedzený report na vybraných vedúcich jednotlivých oddelenie. V záložke Odoslať správu po dokončení úlohy zadajte e-mail na vybrané osoby:
Obr_08: nastavenie odoslania automatickej správy
Obr_08: nastavenie odoslania automatickej správy
Jestliže po stisku tlačítka dokončit vyskočí následující dialog, musíte kontaktovat svého konzultanta/IT správce, aby službu automatizačního serveru zprovoznil:
Obr_09: upozornenie na chýbajúci automatizačný server
Obr_09: upozornenie na chýbajúci automatizačný server
Pre prvé overenie môžete spustiť agendu Naplánované úlohy a vybrať novo vytvorenú úlohu, ktorú si môžeme vyhľadať podľa mena:
Obr 10: naplánované úlohy
Obr_10: naplánované úlohy
Teraz stlačte voľbu „Spustiť“:
Obr_11: spustenie naplánovanej úlohy
Obr_11: spustenie naplánovanej úlohy
V prípade, že ste všetko urobili dobre a je správne nastavený automatizačný server vrátane odosielania e-mailu, mal by v krátkom čase prísť do zadaných e-mailových schránok obdobný report:
Obr_12: report s nadchádzajúcimi narodeninami
Obr_12: report s nadchádzajúcimi narodeninami
Žlto sú podfarbené osoby, ktoré majú okrúhle alebo pol okrúhle výročie.