Potvrdenie colnice o vývoze

18. 3. 2019
Potvrdenie colnice o vývoze tovaru mimo EÚ
Vyvážate tovar mimo územia Európskej únie a musíte s úradmi riešiť oslobodenie od DPH vašich zahraničných odberateľov? Aby ste mali istotu, že pri kontrole zo strany Finančného úradu budete mať všetko v poriadku a plnenie bude vykázané v súlade so zákonom, využite pre správu dokladov agendu Potvrdenie colnice o vývoze v ABRA Gen. Ako na to?

Co vyžaduje zákon

Aby mohol byť tovar vyvážaný mimo Európsku úniu oslobodený od DPH, je podľa zákona o dani z pridanej hodnoty potrebné získať doklad vydaný colnou správou (tzv. rozhodnutie colného úradu o vývoze tovaru do tretej zeme). Plnenie z vydanej vývoznej faktúry však nesmie v priznaní k DPH predchádzať dátumu plnenia uvedenému na rozhodnutí colnej správy.

Správne označenie dokladov v agende

Aby hodnoty vývozu vstúpili do priznania k DPH so správnym dátumom, je nutné do vývoznej faktúry vydanej zadať DPH index "VývozMevd" (toto plnenie teda zostane mimo evidenciu DPH). V agende Potvrdenie colnice o vývoze potom musíte zadať doklad s odpovedajúcim dátumom plnenia (uvedené na rozhodnutí colnej správy). Následne vyberáte DPH index „Vývoz“, ktorý vstupuje do riadku 17 priznania k DPH podľa správneho dátumu plnenia.

Priradenie dokladu k faktúram

Každé rozhodnutie colnej správy o vývoze tovaru do krajiny mimo EU môže byť zadané k jednej či viac konkrétnym vydaným faktúram. Nový doklad je možné vytvoriť v agende Potvrdenie colnice o vývoze dvoma spôsobmi:
  • samostatne tlačidlom „Nový“ – nový doklad sa vytvorí bez väzby na jednotlivé faktúry
  • rozšírenou voľbou tlačidla „Nový“ -> „Nový podľa Faktúry vydanej“ – nový doklad sa vytvorí s väzbou na konkrétnu faktúru alebo viacero faktúr
Viac informácii nájdete v online nápovede.