Povinné oznamovanie bankových účtov

24. 1. 2022
Legislatíva, DPH
Povinné oznamovanie bankových účtov na daňový úrad je späť. Vďaka novele zákona o DPH, od 15. novembra 2021 sa pre platiteľov DPH vrátila povinnosť oznamovania bankových účtov daňovému úradu. Bankové účty budú zverejnené i na webstránke Finančnej správy. Povinnosť oznamovať Finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Klientom prináša viaceré benefity, najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Vďaka tomu, že oznámené bankové účty sú zverejnené na portáli Finančnej správy (PFS), odberatelia si môžu overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa zoznam na dennej báze aktualizuje. Finančná správa taktiež umožňuje pristupovať k dátam v ich systéme cez rozhranie API, a tak používatelia získajú prístup k jednotlivým údajom zo zoznamov bez toho, aby si denne museli sťahovať ich celý obsah a strácali tak čas prácnym vyhľadávaním v nich. Dokumentácia a ďalšie podklady k API boli Finančnou správou zverejnené až po dokončení aktuálnej legislatívnej verzie ABRA Gen. Na zapracovaní tejto užitočnej novinky intenzívne pracujeme, aby vám bola k dispozícii čo najskôr.