Požičovňa - nové zákazkové riešenie

29. 5. 2017

Potrebujete evidovať zapožičaný materiál, nástroje alebo výrobky? V systéme ABRA Gen je možné veľmi rýchlo sprevádzkovať vlastnú požičovňu pomocou jednoduchého zákazkového riešenia.

Požičovňa je zákazkové riešenie, ktoré je možné prispôsobiť na mieru konkrétnemu zákazníkovi. V požičovni je možné  definovať odberateľa, obsah zápožičiek alebo množstvo či cenu za požičanie a tiež za opotrebovanie položiek. V agende je dostupný tlačový formulár "Zmluva o zapožičaní". Na základe vyplnených údajov systém Automatický generuje prevodky výdaj a príjem (pri požičaní a vrátení)  a faktúru vydanú ako daňový doklad. Fakturačný doklad môže vyzerať následne.Novú funkčnosť Požičovňa je možné ďalej prispôsobiť na mieru konkrétnemu zákazníkovi. V prípade ak Vás možnosť evidencie zápožičiek prostredníctvom systému ABRA Gen zaujala, neváhajte kontaktovať svojho obchodníka, ktorý Vás rád oboznámi so všetkými detailmi produktu.