Pozor na podvodné e-maily

11. 7. 2021
Dáta v bezpečí pred kryptovírusom
V súčasnej dobe sme zaznamenali výskyt podvodných e-mailov, ktoré zneužívajú oficiálnu komunikáciu rôznych firiem a obsahují odkazy na škodlivý ransomware alebo inak zavírené súbory. Taký software v infikovanom počítači nielen zablokuje prístup ku všetkým dátam, ale zároveň zneužije kontakty z e-mailových klientov a rozošle infikované správy ďalším používateľom. Tak práve hrozí najväčšie nebezpečie, pretože sa v správach objavujú mená, ktoré sú vám známe. Správa môže vyzerať napríklad nejako takto: Príklad podvodného e-mailu s odkazom na ransomware

Preto by sme radi všetkým pripomenuli základné pravidlá bezpečného správania sa pri práci s e-mailami:

  • vždy skontrolujte, či adresa odosielateľa zodpovedá skutočnému adresátovi
  • neklikajte na neznáme, neočakávané odkazy či prílohy
  • postavením sa myšou nad odkaz (bez kliknutia!) skontrolujte, o skú adresu alebo typ súboru sa jedná
  • nevyžiadané e-maily trvale mažte, nenechávajte ich v koši
  • spamové filtre nezachytia všetko a techniky hackerov sú väčšinou o krok pred nimi, preto sa správajte vždy obozretne
Pred stratou dát vás tiež ochráni dôsledné zálohovanie dát. Komplexnejším riešením je prevádzka celého informačného systému v zabezpečenom cloude.