Pozrite sa na video z jarného predstavenia informačných technológií ABRA!

20. 5. 2013

Pozrite sa na video z jarného predstavenia informačných technológií ABRA! Tento rok na jar sme pre vás pripravili v zaujímavých priestoroch v Čechách a na Slovensku workshopy s prezentáciami.

Zistite, s akými novými technológiami, produktmi a službami ste sa na mieste mohli stretnúť. Na všetkých usporiadaných akciách bolo navyše možné si pohovoriť s produktovými manažérmi alebo zástupcami klienta, novinky si bolo možné vyskúšať aj v praxi.

Všetci účastníci mali navyše možnosť získať audit optimalizácie procesov v ich firme zdarma. ABRA opäť dokázala, že firmám prináša riešenie, ktoré im pomáha uspieť nielen v konkurencieschopnosti a úspešnom obchode, ale aj v podporných firemných procesoch.