Aktuality

Pracujte odkiaľkoľvek. ABRA on-line za 1 deň

23. 3. 2020
Pracujte odkiaľkoľvek s informačným systémom v cloude

Potrebujete pracovať v informačnom systéme ABRA Gen online a odkiaľkoľvek? Najjednoduchšou a najrýchlejšou cestou je presunúť celý systém do cloudu. S tým vám pomôže naša služba ABRA on-line, vďaka ktorej začnete pracovať v cloude už za jeden deň. Ako na to?

Čo je ABRA on-line

S ABRA on-line môžete spúšťať informačný systém cez internet bez nutnosti inštalácie na vašich serveroch. O prevádzku sa priamo u nás denne starajú špičkoví odborníci. Užívatelia tak môžu v systéme pracovať online a odkiaľkoľvek. Viac o ABRA on-line.

Ako začať, koho kontaktovať a ako sa na fungovanie v cloude pripraviť

ABRA on-line je komplexná služba z našej ponuky ABRA Premium Support. Môžete si ju objednať štandardne kontaktovaním svojho obchodníka, prípadne vyplnením dopytového formulára.

ABRA on-line využíva technológiu Microsoft RemoteApp, od ktorej sa odvíjajú požiadavky na koncové stanice užívateľov. K prevádzke postačí bežný kancelársky počítač s prístupom na internet.

Pre pripojenie užívateľovi postačí bežné pevné alebo mobilné pripojenie k internetu. Rýchlosť pripojenia nie je kľúčová. Odporúčame sa zamerať predovšetkým na jeho stabilitu, ktorá je pri prevádzke online systému zásadná.

Ako prebieha prevod ABRA Gen do cloudu

Po uzatvorení zmluvy o prevádzke ABRA on-line vás bude kontaktovať pracovník tímu cloudových služieb a dohodne časový plán migrácie. Budeme potrebovať zálohu vášho systému ABRA Gen, prípadne vám ju pomôžeme vykonať. Túto zálohu obnovíme v ABRA on-line.

Pomôžeme vám pri konfigurácii jednotlivých staníc a odovzdáme vám návod, ako sa do ABRA on-line pripojíte.

Aktivujeme ďalšie služby ako napr.. ABRA API, BI, Web Services, ABRA e-shop, automatizačný server, a to podľa zmluvnej špecifikácie služby.

Službu ABRA on-line pre vás sprevádzkujeme do jedného pracovného dňa. Platí to pre súčasných zákazníkov, ktorí prevádzkujú ABRA Gen na svojich serveroch. Pri nových zákazníkoch závisí doba zriadenia na náročnosti procesu celej implementácie informačného systému.

Ako po spustení funguje prevádzka

Vďaka technológii MS RemoteApp sa systém ABRA Gen pre užívateľa tvári ako bežná lokálne nainštalovaná aplikácia. V skutočnosti je spustená na vzdialenom serveri. Užívateľ preto v systéme pracuje, ako je zvyknutý.

K ABRA on-line sa môžete pripojiť z operačných systémov Microsoft Windows i MAC OS.

Bezpečnosť

Prevádzka ABRA on-line je zabezpečená už výberom technológie. Medzi klientskou stanicou a našimi servermi prebieha len komunikácia zmien obrazoviek aplikácie ABRA Gen. Inými slovami neprenášajú sa žiadne citlivé dáta. Naviac je táto komunikácia zabezpečená technológiou SSL.

Službu ABRA on-line kompletne prevádzkuje ABRA Software a.s. na svojich serveroch, ktoré sú umiestnené v dátovom centre v Prahe. Prístup k dátam je zabezpečený a nemá k nim prístup nikto ďalší.

Zodpovedne sa staráme o kompletné zálohovanie prevádzky a dát systému ABRA Gen. Zálohy tvoríme dvoma nezávislými systémami, ukladáme na tri rôzne miesta, z toho jedno je geograficky oddelené.