Pracujte s dátami z ABRA Gen online v excelovských tabuľkách

20. 5. 2019
Excelovská tabuľka s dátami z informačného systému
Väčšina manažérov si bežne vytvára najrôznejšie plány a modely vo vlastných excelovských tabuľkách. Ako ale do takých tabuliek rýchlo dostať aktuálne údaje z rôznych firemných agend? Nestrácajte čas so zdĺhavými exportami dát a nastavovaním formátu a miesto toho pracujte s dátami z informačného systému ABRA Gen v reálnom čase, vzdialene cez internet a bezpečne. To všetko vám umožní sada funkcií pre MS Excel. Funkcie pre MS Excel využívajú pre online komunikáciu s ABRA Gen rozhranie API. Dáta tak máte k dispozícii kedykoľvek a z akéhokoľvek zriadenia pripojeného k internetu. Pripojenie cez API rešpektuje vaše prihlasovacie údaje a prístupové práva, čo zaručuje, že sa k dátam nedostane žiadna nepovolaná osoba. Pre každú funkciu sme pre vás pripravili vzorový Excelovský list s makrami, ktoré obsahujú jednoduchú tabuľku s predvyplnenými API dotazy. S tabuľkou pracujete, ako ste v Exceli zvyknutí. Pokiaľ upravíte v bunke výpočet pomocou ABRA funkcie, dôjde ihneď k prepočtu s príslušnou aktuálne získanou hodnotou z ABRA Gen. V úvode tabuľky nájdete rovnako tlačidlo „Prepočítať“, ktoré aktualizuje všetky údaje v tabuľke.
Tabuľka s funkciami AbraTurnover
Tabuľka s funkciami AbraTurnover
Funkcie pre MS Excel sú dostupné od verzie 19.2. Do balíčku sme pro vás pripravili 10 funkcií, ktoré dokážu získať hodnoty z rôznych agend systému ABRA Gen. Pozrite sa, s akými údajmi je možné v Excelu rýchlo pracovať:

AbraTurnover

Obrat účtu pracuje s riadkom tabuľky účtovného denníku a umožňuje získať hodnoty podľa dátumu, príslušného strediska, zákazky, obchodného prípadu, projektu a firmy.

AbraBalance

Zostatok účtu pracuje s riadkom tabuľky účtovného denníku a umožňuje získať hodnoty podľa dátumu a príslušného strediska.

AbraStock

Stav skladu pracuje s riadkom skladového dokladu, pričom podľa typu informácie vracia počet alebo skladovú cenu. Umožňuje získať hodnoty podľa dátumu, skladového menu, skladového typu, skladovej karty a skladu.

AbraMove

Skladové pohyby pracujú s riadkom skladového dokladu a podľa typu informácie vracia počet nebo skladovou cenu. Umožňuje získať hodnoty podľa dátumu, skladového menu, skladového typu, skladovej karty, skladu, strediska, zákazky, obchodného prípadu, projektu a firmy.

AbraSale

Predaj pracuje s riadkom skladového dokladu a podľa typu informácie vracia počet alebo predajnú cenu bez DPH. Umožňuje získať hodnoty podľa dátumu, skladového menu, skladového typu, skladovej karty, skladu, strediska, zákazky, obchodného prípadu, projektu a firmy.

AbraReceivable

Pohľadávky pracujú s hlavičkou faktúry vydanej a podľa typu informácie vracajú čiastku celkom, zaplatené, dobropisované alebo nezaplatené. Umožňujú získať hodnoty podľa dátumu vystavenia, dátumu splatnosti a firmy.

AbraPayable

Záväzky pracujú s hlavičkou faktúry prijatej a podľa typu informácie vracajú čiastku celkom, zaplatené, dobropisované alebo nezaplatené. Umožňujú získať hodnoty podľa dátumu vystavenia, dátumu splatnosti a firmy.

AbraDepreciation

Odpisy pracujú s kartou majetku a podľa typu informácie vracajú odpisy účtovné alebo daňové. Umožňujú získať hodnoty podľa typu majetku, odpisovej skupiny, umiestnenia, zodpovednej osoby a strediska odpisov.

AbraAsset

Stav majetku pracuje s kartou majetku a podľa typu informácie vracia obstarávaciu cenu alebo zostatkovú cenu účtovnú či daňovú. Umožňujú získať hodnoty podľa typu majetku, odpisovej skupiny, umiestnenia, zodpovednej osoby a evidenčného strediska.

AbraPayroll

Zamestnanci a mzdy pracujú s údajmi z čiastkového mzdového listu a podľa typu informácie vracia počet mzdových listov, úväzky v hodinách, fond pracovnej doby, odpracovanú dobu alebo hrubú mzdu. Umožňujú získať hodnoty podľa mzdového obdobia, typu pracovného pomeru a strediska.
Funkcie pre MS Excel umožňujú tvoriť vlastné grafy
Funkcie pre MS Excel umožňujú tvoriť vlastné grafy