Prečo sa oplatí v tejto dobe investovať do Mobilného skladníka a ako prebieha implementácia

31. 10. 2020
Bezchybnú prácu v sklade umožní nasadenie mobilných terminálov
Riadený sklad vo veľkoobchode, výrobnej alebo obchodnej firme je v dnešnej dobe konkurenčnou výhodou. Dôslednou evidenciou tovaru a materiálu, rýchle vyskladnenie požadovaných položiek pre odbavenie k zákazníkom, precízne naplánovaný pohyb skladníkov bez nutnosti neustále sa vracať k počítaču a využitie každého voľného priestoru vám pomôžu zaistiť mobilné terminály prepojené online so systémom ABRA Gen. Toto spojenie vám v dnešnej dobe ušetrí veľa času a financií. Výhodou Mobilného skladníka je využitie hardwaru s operačným systémom Android. Z toho vyplýva široká ponuka cenovo dostupných a kvalitných zariadení, rýchlosť a jednoduchosť nasadenia a možnosť customizácie priamo u zákazníka. Naviac garantujeme úplnú integráciu s ABRA Gen. Investícia do Mobilného skladníka sa vám vráti pri prvej inventúre, ktorú zvládne polovica zamestnancov, dvakrát rýchlejšie a bez chýb.

Sklad funguje aj pri vykonávaní inventúry

Pri inventúre býva problém so zaistením prevádzky skladu pre príjem a výdaj tovaru súčasne s vykonávaním inventúry. Firma musí súčasne vyčleniť zamestnancov a najať brigádnikov na vykonanie inventúry. S mobilným skladníkom je možné realizovať inventúru priebežne pri zaistení príjmu a výdaja. Na základe informácií o vyťaženosti skladníkov z už realizovaných dokladov je možné pomocou mobilného skladníka optimálne naplánovať rozdelenie a termín inventúry. Pomocou mobilného skladníka a snímania čiarových kódov identifikujúcich skladovú položku, šaržu či sériové číslo znižujete riziko zámeny identifikácie inventarizovaného tovaru. Odpadá tiež opakovaná kontrola a nutnosť identifikácie tovaru dvoma zamestnancami, kedy jeden číta zo zoznamu inventarizovanú položku, množstvo a druhý položku fyzicky dohľadáva.

Prínosy vedúce k rýchlej návratnosti investície:

 • Zníženie chybovosti
 • Menej zamestnancov pre realizáciu inventúry
 • Rozdelenie inventúry do blokov (podľa regálov, skladníkov, typu tovaru)

Zníženie chybovosti vydávaného tovaru

V závislosti na výskyte chýb pri expedícii, cene dopravy a expedovaného tovaru je možné určiť dobu návratnosti investície do nákupu a zavedenia mobilného skladníka. Pri výdaji bez overovania vydávaného tovaru pomocou čiarových kódov nezriedka dochádza k expedícii iného tovaru. Následne je nutné s nespokojným zákazníkom riešiť reklamáciu. Pre vybavenie reklamácie je nutné alokovať čas zamestnancov, obchod, sklad a ďalej hradiť náklady na opätovné zasielanie expedovaného tovaru. S každou reklamáciou tak niekoľkonásobne narastajú náklady na vybavenie objednávky. Znížením rizika zámeny tovaru tak zároveň znižujete náklady, vyťaženie zamestnancov a súčasne zvyšujete spokojnosť zákazníkov.

Aké praktické funkcie Mobilný skladník ponúka a ako ich čo najlepšie využiť?

Prečítajte si náš prehľadný súhrn desiatich tipov, ako mobilné terminály urýchlia prácu skladníkom a sprehľadnia riadenie a správu skladu manažérom.

Ako prebieha implementácia

Nepodceňujte dôkladnú analýzu

Implementácia začína návštevou konzultanta vo vašej firme, kde sa zoznámi s tým, ako v sklade prebieha spracovanie príjmu položiek na sklad, ich presuny, výdaj a ďalšie nadväzujúce procesy. Na základe toho pripravia podrobnú analýzu s detailným popisom, ako pracovať s mobilnými terminálmi vo vašom sklade krok za krokom. Vypracovanie analýzy obsahuje tiež popis všetkých neštandardných situácií v sklade a je veľmi dôležitým krokom pre budúce hladké uvedenie do prevádzky. Pre kvalitné spracovanie analýzy je nevyhnutná súčinnosť oboch strán. Kvalita analýzy je priamo závislá na investovanom čase a predaných informáciách od užívateľov zákazníka. S návrhom konzultanta sa musí zákazník dôkladne zoznámiť, aby bol návrh realizovateľný a spĺňal všetky očakávania.

Implementácia do troch týždňov

Vlastná implementácia mobilných terminálov zahŕňa nastavenie procesných stavov a súvisiacich procesov v ABRA Gen. Súčasťou implementácie je tiež zaškolenie užívateľov a spustenie do ostrej prevádzky s dohľadom. Pokiaľ to situácia vyžaduje, je možné nastavené procesy najskôr overiť v testovacej prevádzke. Do bežného skladu možno mobilné terminály nasadiť do troch týždňov od potvrdenia technickej špecifikácie.

Zaškolenie býva rýchle, niekedy stačí aj hodina

Zaškolenie skladníkov pre prácu s mobilnými terminálmi je rýchle. Behom neho si skladníci osvoja novo nastavený proces v sklade aj samotné používanie mobilného zariadenia. Ešte v ten deň sa skladníci môžu vrhnúť do prevádzky.

Prínosy Mobilného skladníka v praxi

Predajca moderného designového nábytku KONSEPTI, spol. s r.o.

S čím sa firma potýkala pred zavedením Mobilného skladníka:
 • Veľké množstvo zámen pri príjme/expedici
 • Zložité dohľadávanie umiestnenia tovaru v sklade
 • Časovo náročné inventúry
 • Nemožnosť zistiť stav expedície tovaru
Co Mobilný skladník vyriešil:
 • Zjednodušenie expedície
 • Zníženie chybovosti
 • Zrýchlenie a spresnenie procesu spracovanie inventúr
 • Presná evidencia umiestnenia tovaru v sklade
 • Prehľad o stave spracovania objednávky (BI report, aké objednávky sú pripravené k expedícii)