Predchádzajte výpadkom systému. Postrážime jeho stav za vás

6. 2. 2020
Nenechávajte svoj hardware ani informačný systém ABRA Gen bez dozoru. Náš expertný monitoring sleduje všetky kľúčové parametre a včas vás upozorní na hroziaci výpadok systému alebo na problém hardwaru a softwaru, na ktorého prevádzke ste závislý. Vzdialený monitorovací systém automaticky zasiela e-mailovú notifikáciu v prípade, kedy hrozí nedostupnosť systému ABRA Gen vrátane návrhu na doporučené opatrenia, pokiaľ sú známe. Získate rovnako prístup na portál centrálneho monitoringu, kde máte možnosť sledovať aktuálny stav svojich monitorovaných prostriedkov aj histórie sledovaných veličín.

VIAC O MONITORINGU

Na čo za vás dohliadneme?

  • kľúčové prevádzkové parametre fyzických serverov, ich operačných systémov a sietí
  • prevádzkové parametre databázových serverov MS SQL, Firebird i Oracle
  • aplikačný server ABRA Gen
  • servery pre ABRA BI, ABRA e-shop, API a webové služby
  • automatizačný a zálohovací serveri
Zaujímajú vás podrobnosti o vzdialenom monitoringu ABRA Gen? Kontaktujte nás. Please select a valid form