Prehľad platieb bankou - ako na hromadné párovanie platieb

20. 8. 2019
Potrebujete ľahko skontrolovať, že všetky doklady dodávateľa boli zaplatené na správny bankový účet a neboli omylom odoslané niekam inam? K veľmi rýchlej kontrole platených dokladov slúži agenda Prehľad platieb bankou. V agende je možné nájsť, aké doklady boli platené súhrnnou platbou:
Obr. 00: Filtrovanie súhrnných platieb
Obr. 00: Filtrovanie súhrnných platieb
Od verzie ABRA Gen 19.2 je možné hromadne párovať/odpárovať platby. Túto funkciu je možné vykonávať s akýmkoľvek plateným dokladom. V poslednej dobe ju užívatelia najviac ocenili pri spätnom otvorení mzdovej uzávierky. Nutnosť sa prejavila pri spracovaní miezd za jún 2019, pokiaľ firma nenasadila včas legislatívnu aktualizáciu. Pokiaľ mzdová účtovníčka po odoslaní platieb potrebovala opätovne otvoriť mzdové obdobie, aby po aplikovaní legislatívnej úpravy mohla mzdy znovu prepočítať, narazila v agende mzdová uzávierka na nasledujúcu chybovú hlášku: Obdobie sa nepodarilo znovu otvoriť. V detailnom popise bolo vidieť:
Obr. 01: Chyby, ktoré nastali v priebehu spracovania uzávierky
Obr. 01: Chyby, ktoré nastali v priebehu spracovania uzávierky
V tomto okamžiku stačí spustiť agendu „Prehľad platieb bankou“ a zadať obmedzenie za požadovaný mesiac a typ dokladu:
Obr. 02: Filtrovanie dokladov z požadovanej mzdovej uzávierky
Obr. 02: Filtrovanie dokladov z požadovanej mzdovej uzávierky
V súčasnej verzii nie je pripravené užívateľské obmedzenie za daný typ dokladu „Podklady pre platbu z miezd“, ktoré bude v ďalšej verzii doplnené. Zatiaľ si je možné pomocou výrazu: a.PDocumentType=’47’, ktorý podľa čísla zaflirtuje práve požadovaný typ dokladu. Číslo je možné nájsť v agende „Typy dokladov“, napr. 47 určuje Podklady pre platbu z miezd, 03 určuje Faktúry vydané. Tým získate všetky doklady z požadovanej mzdovej uzávierky. Označte všetky záznamy (Ctrl -A).
Obr. 03: Zrušenie párovania pre vybrané doklady
Obr. 03: Zrušenie párovania pre vybrané doklady
Po potvrdení, že naozaj chcete párovanie zrušiť, dôjde k odpojeniu platieb:
Obr. 04: Potvrdenie zrušenia párovania
Obr. 04: Potvrdenie zrušenia párovania
Po odpojení platieb od dokladov je vidieť zrušenie väzby na platený doklad:
Obr. 05: Stav po zrušení väzby na platený doklad
Obr. 05: Stav po zrušení väzby na platený doklad
Vráťte sa k mzdovej uzávierke, teraz ju môžete zrušiť, vykonať potrebné úpravy a opäť uzavrieť. Po oprave miezd zopakujte krok z Obr. 02: Filtrovanie dokladov z požadovanej mzdovej uzávierky. Všetky doklady opäť označte (Ctrl -A).
Obr. 06: Párovanie vybraných platieb
Obr. 06: Párovanie vybraných platieb
Po dokončení operácie dôjde k spätnému spárovaniu dokladov:
Obr. 07: Stav po opätovnom spárovaní dokladov
Obr. 07: Stav po opätovnom spárovaní dokladov