Aktuality

Prehľadná správa úloh v novom webovom module

20. 6. 2019
Webový modul Úlohy

Organizujte prácu zamestnancov prehľadne a online. Využijete k tomu úplne nový webový modul Úlohy, vďaka nemu máte rýchly prehľad o úlohách každého člena tímu. Akúkoľvek úlohu môžete naviac zviazať priamo s dokladom, záznamom v číselníkoch a ďalšími objektami v ABRA Gen. Pre rok 2019 je modul v nultej verzii voľne k dispozícii všetkým užívateľom, ktorí používajú aktuálnu verziu 19.2.2.

Jednoduchá a prehľadná správa úloh

Modul Úlohy funguje ako webová aplikácia, teda jednoduché rozhranie, ktoré umožňuje prehľadnú správu úloh, a to ako tých, ktoré sa vzťahujú k položkám v systéme ABRA Gen (firmám, zákazníkom či dokladom), tak samostatným úlohám, ktoré s objektami v systéme nesúvisia.

V prívetivom prostredí a bez nutnosti prihlásenia do systému ABRA Gen má každý užívateľ úlohy kedykoľvek po ruke nielen na počítači, ale najmä na mobilných zriadeniach. Dáta sú uložené v databázy systému, ale aplikácia umožňuje veľmi jednoduchý online prístup, fulltextové vyhľadávanie, filtrovanie, zadávanie a správu položiek.

Čo všetko modul dokáže

V súčasnej verzii modulu užívatelia vytvárajú jednak úlohy sami pre seba, jednak úlohy ostatným spolupracovníkom. Každú úlohu je možné ľahko prijať, odmietnuť či označiť za splnenú, prípadne komentovať, čo uľahčuje komunikáciu a významne šetrí čas pri organizácii práce. O zmenách či blížiacich sa (alebo zameškaných) termínoch splnenia sú užívatelia informovaní formou notifikácii v aplikácii a v blízkej budúcnosti bude pripravené taktiež nastavenie notifikácie prostredníctvom e-mailu.

Úlohy je možné priamo v aplikácii previazať s objektami v systéme ABRA Gen (napr. odoslanie ponuky, oslovenie konkrétneho zákazníka, úprava faktúry či objednávky). Naopak v systéme ABRA Gen je možné vo vybranej agende pridať záložku s úlohami, kde sa zobrazia všetky úlohy naviazané na daný záznam. Zo záložky je možné každú úlohu rýchlo upraviť alebo založiť nový. Všetky akcie vás presmerujú do webovej aplikácie Úlohy.

Detail úloh ponúka kompletnú históriu komunikácie, všetkých väzieb na vybrané objekty v ABGA Gen a prehľad zmien aj notifikácií. Je teda veľmi ľahko zrejmé, čo u danej položky prebehlo, aká akcia je nutná a kto za ňu zodpovedá.

Detail úloh s možnosťou zobrazenia väzieb a notifikácií Prehľad zadaných úloh so základnými informáciami

Ďalší vývoj aplikácie

Už teraz pracujú vývojári ABRA Software na ďalších vylepšeniach, napr. lepšej štrukturácii vyhľadávania, možnosti pridávania príloh, zdieľania úloh viacerými užívateľmi, lepšie nastavenie práv k zobrazeniu úloh, preklik z aplikácie priamo na daný objekt v ABRA Gen, vylepšenie komunikácie medzi užívateľmi, možnosť pridávania tagov či zaslania notifikácií na e-mail.

Behom roku 2019 bude taktiež vývojový tým ABRA Gen zhromažďovať podnety od užívateľov nultej verzie, aby konečný produkt odpovedal ich skutočným praktickým potrebám.

Máte nápad na vylepšenie modulu Úlohy alebo akúkoľvek inú otázku? Zašlite nám ju prostredníctvom formulára na konci článku.

Mám nápad

Čo je potreba k používaniu modulu

Modul Úlohy je súčasťou verzie ABRA Gen 19.2.2. Užívatelia, ktorí túto verziu používajú, majú už webovú aplikáciu k dispozícii, pre rok 2019 celkom zdarma. Ďalej je potrebná licencia jadra s pokročilou automatizáciou (podpora API) a funkčnosť API serveru. Potom už stačí len jednoducho doplniť modul do licenčného kľúča, zapnúť v agendách vizualizáciu úloh a modul je možné ihneď používať.

Z aplikácie sa pomocou niekoľkých krokov stáva jednoduchý, ale veľmi efektívny pomocník pri projektovom riadení aj v bežnom každodennom chode firmy.

Máte nápad na vylepšenie modulu Úlohy alebo akúkoľvek inú otázku? Napíšte nám.

Mám nápad na vylepšení modulu Úkoly

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK