Prevádzka informačného systému bez starostí

10. 11. 2020
Komplexná ponuka služieb ABRA Premium Support
Komplexná ponuka služieb ABRA Premium Support vás zbaví starostí o prevádzku informačného systému ABRA Gen alebo aspoň časti z nich. Záleží totiž na vás, ako si služby poskladáte, aby boli pre vašu firmu čo najprínosnejšie. Ukážeme vám, prečo by ste sa na naše služby mali spoľahnúť a ako si z ponuky vybrať.

Čo prináša starosť o prevádzku systému

Zaistenie bezproblémovej prevádzky informačného systému na firemnej infraštruktúre kladie vysoké nároky na interné IT oddelenie. Rad firiem preto zápasí s tým, že na správu ABRA Gen nie je dostatok času, je spravovaný s nedostatočnou odbornosťou, nie je prevádzkovaný na odpovedajúcom hardvéri, chýba profesionálne vykonávané zálohovanie alebo nie sú správne udržované databázy. Z toho potom plynie nespokojnosť užívateľov, ktorí sa sťažujú na nefunkčnosť alebo pomalosť celého systému. A ešte horšie. Pri kolapse hardwaru alebo napadnutí kryptovírusom môže dôjsť k nevratnej strate dôležitých firemných dát. Pokiaľ správe systému chcete venovať dostatočnú pozornosť vlastnými prostriedkami, musíte počítať s vynaložením vysokých nákladov. A to nie len na obstaranie odpovedajúcej infraštruktúry a kvalitnú IT správu. Musíte kalkulovať s nákladmi na údržbu spojenú s rýchlosťou a stabilitou systému, priebežný rozvoj a optimalizáciu alebo podporu užívateľov. Často sa tiež musíte vyrovnať s neočakávanými výdajmi resp. stratami po nesprávne vykonanej aktualizácii, výpadku systému alebo strate dát.

Staráme sa, aby ste sa nestarali

Ponuku služieb ABRA Premium Support sme navrhli práve tak, aby vás zbavila všetkých vyššie uvedených starostí a zároveň eliminovala riziká. A to za predom jasne plánovateľných nákladov, ktoré sú nastavené ako mesačný paušál vypočítaný z výšky ceny vašej licencie podľa individuálneho rozsahu služieb. ABRA Premium Support prevádzka on-premise Najvyššou službou je Starostlivosť all-inclusive, vďaka ktorej sa o systém ABRA Gen nemusíte vôbec starať, všetko vám zaistia odborníci z ABRA Software. Nebudete potrebovať vlastného správcu ABRA Gen. Vyriešime všetky požiadavky na správu a údržbu ABRA Gen, ktoré sú potrebné pre jeho bežné užívanie. Zahŕňa to aj užívateľské požiadavky na správu prístupových práv, definícií užívateľov, tvorbu naplánovaných úloh, účtovných predkontácií, definícií stĺpcov a mnoho ďalšieho. Garantujeme rýchlu reakčnú dobu pre riešenie prípadných problémov aj ďalších požiadaviek. Vaše požiadavky rieši tím špecialistov z rôznych odborov. Súčasťou starostlivosti all-inclusive sú aj všetky čiastkové služby:
  • Záložná prevádzka – každodenné ukladanie záloh do nášho privátneho cloudu s garanciou testu obnoviteľnosti dát a prípadne spustenie náhradnej ABRA on-line v prípade výpadku vašej ABRA Gen.
  • Vzdialený monitoring – nepretržitý monitoring kľúčových parametrov serverov a upozornení na hroziaci výpadok alebo príčinu zníženého výkonu ABRA Gen.
  • Preventívna údržba – priebežná kontrola a revízia ABRA Gen a prostredia, na ktorom je systém prevádzkovaný.
  • Aktualizácia vrátane užívateľských doplnkov – vždy aktuálna verzia s istotou, že po update budú fungovať všetky zákaznícke úpravy, ktoré sme vám v rámci implementácie alebo následného rozvoja vykonali.

Poskladajte si služby na mieru

Pokiaľ nechcete využívať celú ponuku starostlivosti all-inclusive, môžete si vybrať len tie služby, ktoré sú pre vašu firmu najvýhodnejšie. Pripravili sme pre vás jednoduchý konfigurátor, kde si vyberiete požadované služby, vyplníte formulár a náš obchodník s vami preberie všetky detaily vrátane výslednej ceny.

Prejsť na konfigurátor

Prevádzka v cloude s ABRA on-line

Ďalšou možnosťou je prevádzka ABRA Gen v cloude, teda využitie našej služby ABRA on-line. S ABRA on-line môžete spúšťať informačný systém odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu bez nutnosti inštalácie na vašich serveroch. O prevádzku sa priamo u nás denne starajú špičkoví odborníci a preberáme za ňu plnú zodpovednosť. Systém beží v zabezpečenom dátovom centre a je pod našou kontrolou aj z hľadiska fyzického prístupu k dátam. Prečítajte si podrobnosti o ABRA on-line. Prevádzka v cloude už z podstaty zahŕňa záložnú prevádzku, monitoring a preventívnu údržbu celej infraštruktúry. Aj tu sa ale oplatí zvážiť využitie Starostlivosť all-inclusive, ktorá vám nahradí správcu ABRA Gen a garantuje rýchlu reakčnú dobu. ABRA Premium Support prevádzka v cloude

Kľúčové prínosy ABRA Premium Support

  • Veľmi vysoká miera zabezpečenia systému a dát, pokrytie rizík.
  • Úspora času managementu aj užívateľov, vo väčších spoločnostiach aj jedného IT pracovníka.
  • Zaistenie hladkého chodu ABRA Gen a napojených aplikácií.
  • Spokojnejší užívatelia.
  • Vyššia efektivita využitia systému.
= Prevádzka ABRA Gen bez starostí

Chcete aj vo svojej firme prevádzkovať ABRA Gen bez starostí? Spýtajte sa nás, spoločne nájdeme riešenie.

test (kroky) Mám záujem o predvedenie [post_title] SK