Priame kontovanie dokladov Ostatný príjem a výdaj

4. 3. 2020
Od verzie 19.4.1 bola pridaná možnosť priameho kontovania dokladov Ostatný príjem (OSP) a Ostatný výdaj (OSV). Na hlavičku spomenutých dokladov bola pridaná položka: "Účet MD" u OSP a "Účet D" u OSV. Do novej položky je možné zadať účet, ktorý sa pri správne nastavených predkontáciách použije pre predkontovanie daného dokladu. Vzhľadom k tomu boli upravené vzory predkontácie pre typ dokladu 01 a 02 tak, aby tam, kde bol účet nevyplnený, došlo k prebraniu účtu z hlavičky dokladu. Je teda nutné porovnať vaše nastavenia predkontácii so vzorom. Po zmene účtu dôjde k preúčtovaniu daného dokladu. Položky sú k dispozícii len na dokladoch, ktoré nie sú platbou iného dokladu.

Príklady použitia:

OSV

  • doklad za pohonné hmoty alebo cestovné – typ výdaja predkontuje MD, pre účet D je potreba vyplniť účet na hlavičke
  • doklad pri platbe kartou - typ výdaja predkontuje stranu MD, pre stranu D je potreba vyplniť na hlavičke napríklad účet 325
  • predpis leasingu - typ výdaja predkontuje stranu MD, pre stranu D je potreba vyplniť na hlavičke napríklad účet 379
Ostatné výdaje účet D
Ostatné výdaje účet D

OSP

  • náhrada od poisťovne - typ príjmu predkontuje stranu D, pre stranu MD je potreba vyplniť na hlavičke napríklad účet 388
  • predpis náhrady manka skladníkovi - typ príjmu predkontuje strana D, pre stranu MD je potreba vyplniť na hlavičke napríklad účet 335
  • doklad pre evidenciu stravného alebo telefónov – typ príjmu určuje účet D, ale pre MD je potreba vyplniť účet na hlavičke
Ostatné príjmy účet MD
Ostatné príjmy účet MD