Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2016

5. 12. 2017

Bola zverejnena priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2016. Od priemernej mesačnej mzdy sa odvíja výška maximálneho vymeriavacieho základu sociálneho poistenia v agende miezd. Do ABRA Gen bude zmena príslušnej globálnej premennej zapracovaná na základe Bug  51566.