Pripravte si s nami akčný plán na GDPR

26. 1. 2018

Platnosť európskej smernice o ochrane osobných údajov sa blíži a prípravy vo firmách sú v plnom prúde. Nezabudnite na nič dôležité! Vytvorili sme pre Vás interaktívny nástroj, podľa ktorého môžete postupovať a mať všetky potrebné kroky správne naplánované.

V akčnom pláne nájdete to najdôležitejšie, čo Vás na ceste k úspešnému zvládnutiu GDPR čaká. Ďalšie kroky samozrejme môžu vyplynúť špeciálne vo vašom prípade z vykonanej analýzy. Aby ste mali plánovanie pod kontrolou, každý z našich krokov si môžete ihneď naplánovať a vložiť do svojho Google kalendára.

Niektoré úkony zaberú viac času, napríklad revízie zmlúv - dá sa totiž očakávať, že aj Vaši zmluvní partneri prechádzajú obdobím príprav a majú plné ruky práce. Vyhraďte si teda na každý krok dostatok času. Naopak so získavaním súhlasov podľa GDPR môžete začať už s predstihom a ušetriť tak cenný čas.

Začať plánovať online

Náš tip: delegujte!

  • Potrebujete, aby všetky údaje boli spoľahlivo chránené v používaných informačných systémoch? Začnite s analýzou súčasného riešenia a čo najskôr kontaktujte odborníka, ktorý Vám poradí, ako systém správne nastaviť a ako ho používať. Vhodné je tiež naplánovať potrebné školenia, aby všetci pracovníci vedeli so systémom správne zaobchádzať.
  • Pokiaľ ho ešte nemáte, nájdite si informovaného právneho poradcu, ktorý Vám pomôže nastaviť reálne termíny pre celú agendu súvisiacu s právom, zmluvami s dodávateľmi, odberateľmi,či zamestnancami a vnútornými smernicami.

Využiť môžete aj náš PDF formulár, do ktorého si môžete zapísať dôležité termíny a poznámky.