Aktuality

Pripravujte obchodné ponuky zákazníkom na mieru

16. 4. 2019
Obchodný tím

Detailný prehľad o zákazníkoch a obchodných partneroch je kľúčovým faktorom každého úspešného obchodu. Informačný systém ABRA Gen eviduje dôležité informácie na jednom mieste a umožňuje vám efektívne spravovať aktuálne ceny aj zľavy a tvoriť obchodné ponuky šité na mieru konkrétnym zákazníkom.

V nasledujúcich tipoch vám poradíme, ako informácie o zákazníkoch využiť k efektívnemu zahájeniu predajného procesu.

Udržujte adresár firiem vždy aktuálny

 • Prehľad o zákazníkoch vám zaistí dôsledná evidencia údajov v Adresári firiem.
 • Pre založenie nového záznamu stačí zadať IČO firmy a z portálu verejnej databázy naimportovať všetky údaje.
 • Pokiaľ importujete doklady, medzi ktorými sú pre vás nové firmy, je možné automaticky založiť záznam len s IČO a ostatné údaje doplniť práve z portálu verejnej databázy.
 • Do definovateľných formulárov je možné cez konkrétne URL pridávať informácie z externých zdrojov (napr. z portálu Justice.cz)
 • Na záložke kategorizačné údajeprehľadne vidíte údaje z externých zdrojov a taktiež dáta, ktoré chcete vidieť z vlastného systému. Ihneď máte prehľad napríklad o priemernej splatnosti, obrate alebo nezaplatených faktúrach. Sledované údaje je možné ľubovoľne definovať.
Prehľadné údaje z externých zdrojov a dáta z vlastného systému.
 • Pozornosť venujte taktiež záložke Ďalšie údaje. V časti Predvoľby pre fakturáciu a pohľadávky nastavte požadované doby splatnosti a toleranciu. Časť Komunikácia upresní spôsob odovzdávania dokladov a ďalších správ. Pre každú firmu je možné nastaviť preferovaný cenník a dílerské triedy.
Rozšírené možnosti na záložke Ďalšie údaje.

Majte aktuálne cenníky a zľavy pod kontrolou

 • V agende Ceníky je možné definovať hlavný cenník a ľubovoľný počet ďalších cenníkov. Cenníky je možné pripojiť k rôznym skladom alebo firmám.
 • U každej položky v cenníku si môžete nastaviť rôzne cenové hladiny aj cenu v dolároch bez ohľadu na aktuálny kurz. Nastavte taktiežčasovú platnosť, vďaka ktorej budete mať prehľad o cenovom vývoji danej položky. Časová platnosť vám taktiež umožní naplánovať si nové ceny a spustiť ich platnosť k vybranému dátumu.
 • Systém vám s nastavením cien pomôže v prehľadnom sprievodcovi Precenenia. Tu si najprv vyberiete implicitnú cenu pre prepočet, ktorá môže vychádzať z dodávateľského cenníku, z ceny posledného nákupu na sklad, z inej predajnej ceny apod. Následne zvolíte taktiež spôsob výpočtu, ktorý vychádza napr. z obvyklej marže, rabatu alebo pevného koeficientu.
Podrobná definícia cien.
 • Cenníky môžete do systému nahrať z XLS súboru pomocou doplnku Import prodejních a dodavatelských ceníků. V sprievodcovi je možné priradiť ceny z rôznych stĺpcov k požadovaným cenovým hladinám.
 • Jednoduchým spôsobom je možné definovať taktiež zľavy. Dílerské zľavy určujú cenové hladiny pre vybraných partnerov, finančné zľavy sú závislé na objeme objednaného tovaru a podobne kusové zľavy závisia na počte odberaného tovaru.

Vytvárajte ponuky na mieru

 • Predajný proces je možné zahájiť vytvorením ponuky. Výhodou ponúk je obsah viacerých informácií o konkrétnych položkách, ktoré je možné rovno kalkulovať a pracovať s maržou. Ponuky je možné naviac procesne riadiť a sledovať ich vývoj.
 • Rovnako ako u každého nového dokladu venujte pozornosť vyplneniu všetkých údajov, ktoré následne uľahčí tvorbu nadväzných dokladov. V časti Ostatné údaje venujte pozornosť nastaveniu termínu, priority, riešiteľa apod.
 • V ponuke vydanej je okrem povinného strediska vhodné nastaviť rôzne dimenzie, ktoré vám pomáhajú sledovať objem objednávok podľa požadovaných kritérií. Ako dimenziu si môžete nastaviť napríklad konkrétneho obchodníka, čo vám následne umožní generovať reporty nielen za firmu alebo položku, ale práve za obchodníka. Dimenzie sa prenášajú medzi všetkými dokladmi až do účtovníctva.
Nastavenie konkrétneho obchodníka ako dimenzie pre generovanie reportov.
 • Priamo na riadkoch v ponuke vidíte stanovenú maržu, ktorá sa vypočíta podľa zadaných kritérií. Ihneď vidíte taktiež celkovú maržu a rabat za ponuku.
 • Pre riadenie a analýzu ponúk využívajte stavy ponúk vydaných. Okrem kontroly nad procesom získate napríklad prehľad o úspešnosti obchodníkov podľa akceptovaných ponúk alebo možnosť tvorby prediktívnych reportov.
Řízení stavu nabídek vydaných.
 • V ponukách využívajte taktiež riadené sledovanie zmien na záložke Revízie, ktoré vám umožní analyzovať vývoj jednotlivých ponúk.

Z ponuky vydanej je možné priamo vytvoriť objednávku prijatú.