Zber súhlasov so spracovaním osobných údajov

Potrebujete rýchlo a efektívne získať súhlasy so spracovaním osobných údajov od svojich klientov či partnerov? Využijte našu webovú službu, ktorá získané súhlasy automaticky ukladá do systému ABRA Gen.

Mám záujem o aplikáciu
Webová služba umožňuje jednoduchým spôsobom získavať súhlasy so spracovaním osobných a citlivých údajov v súlade so smernicou GDPR. Je integrovaná v informačnom systéme ABRA Gen, kam sú súhlasy priamo zapisované cez webové rozhranie API.

Služba sa skladá z dvoch častí

  • Rozšírenie ABRA Genužívateľské rozšírenie, ktoré doplňuje štandardné agendy ABRA Gen a umožňuje komunikáciu s webovou časťou.
  • Webová aplikácia – aplikácia bežiaca na webovom serveri, ktorá zaisťuje grafické rozhranie pre komunikáciu so zákazníkom.

Čo služba urobí za vás

  • Efektívne a automatizované získavanie súhlasov so spracovaním osobných údajov cez web.
  • Zníženie nákladov na administráciu súhlasov vďaka ich automatickému zapisovaniu do systému ABRA Gen.
  • Zníženie nákladov na komunikáciu (najmä poštové náklady) vďaka komunikácii cez e-maily.
  • Rýchle spracovanie súhlasov pri zavedení pravidiel GDPR a automatizácia získavania ďalších súhlasov.
  • Riešenie je dostupné ako služba, bez nutnosti vlastného HW a SW, s garanciou výrobcu ERP.
  • Možnosť prevádzky na vlastnej doméne pre vyššiu úroveň zabezpečenia.
  • Jednoduché účtovanie podľa získaných súhlasov za mesiac.

Cenník

  • Aktivácia služby 400 EUR,- (v cene je prvých 100 súhlasov)
  • Každý ďalší spracovaný súhlas 0,4 EUR.
  • Účtované mesačne, minimálne však 11,5 EUR
  • Cena implementácie je individuálna
Modelový príklad: Pokiaľ firma získa 3000 súhlasov, zaplatí 400 EUR + 2900 * 0,4 EUR tj. celkom 1560 EUR. K prevádzke Služby pre zber súhlasov so spracovaním osobných údajov je potreba mať nainštalované a nakonfigurované ABRA Gen API. Inštalácia a konfigurácia môže byť súčasťou implementácie.

Ako služba pracuje

  • ABRA Gen odosiela vybraným osobám z adresára e-mail so žiadosťou o získanie súhlasu so spracovaním osobných a citlivých údajov.
  • Súčasťou e-mailu sú informácie o dôvodoch získavania súhlasu a odkaz na webovú aplikáciu pre udelenie súhlasu.
  • Na webovej stránke sa zobrazuje text s popisom dôvodov pre získanie súhlasu, zoznam údajov evidovaných v systéme a tlačidlo pre udelenie súhlasu.
  • Texty e-mailov a texty na webovej stránke súhlasu je možné plne užívateľsky konfigurovať z prostredia ABRA Gen, vrátane jazykových verzií.
  • Možnosť ručného odoslania, alebo plná automatizácia konzultantom (pomocou skriptovania).
  • Služba je implementačne prispôsobiteľná a na úrovni ABRA Gen poskytuje podporu skriptingu.
  • Služba je prevádzkovaná na serveroch ABRA, kde si užívateľ služby môže vybrať doménu tretieho radu napr. https://vasefirma.souhlasy.online

Príklady použitia

  1. Získanie prvotného súhlasu – pri zavedení procesov v súlade s GDPR je možné vygenerovať „povolenky“ a existujúcim osobám odoslať e-maily. Osoby súhlas buď potvrdia, alebo vygenerovaná povolenka vyprší a údaje sa nebudú spracovávať.
  2. Obecné získanie súhlasu – je možné odoslať ľubovoľnú žiadosť o udelení súhlasu. Žiadosti môžu vznikať automaticky, alebo aj ručne.
  3. Potvrdenie súhlasu pri registrácii / objednávky cez web – pokiaľ osoba vyplní formulár na webe, alebo vytvorí objednávku na e-shope a súčasne „zaškrtne“, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, dôjde v systéme ABRA Gen k vygenerovaniu povolenia na dočasnú dobu a osobe príde e-mail s odkazom pre odsúhlasenie spracovania osobných dát. Tento odkaz je upravený tak, aby umožnil automatické odsúhlasenie.

Bezpečnosť

Komunikácia a prevádzka Aplikácia je prevádzkovaná na protokole HTTPS a s informačným systémom komunikuje cez rovnako zabezpečené rozhranie API. Aplikácia sama o sebe neukladá žiadne citlivé, alebo osobné dáta. Zabezpečenie a ochrana dát je teda na spracovateľovi dát. HTTPS webové služby zaisťuje prevádzkovateľ, tj. ABRA Software. HTTPS na strane API zaisťuje zákazník. Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame vo firewalle povoliť prístup do API len z IP adresy webovej aplikácie. E-mailová komunikácia E-mailová komunikácia prebieha mimo webovú aplikáciu. E-maily odosiela priamo systém ABRA Gen. Zabezpečenie e-mailovej komunikácie je v kompetencií zákazníka. Odkazy a prístup k informáciám Webová aplikácia nezaisťuje overovanie užívateľov, resp. príjemcov e-mailov. Overenie je dané unikátnou URL adresou, ktorá je súčasťou e-mailu. Obsah e-mailu a obsah stránky so súhlasom generuje systém ABRA Gen priamo v zákazníckej inštalácii. Po odoslaní súhlasu alebo jeho exspirácii je URL adresa súhlasu resetovaná, a nie je tak možné vrátiť sa na už použitý odkaz.

Opýtajte sa na službu pre zber súhlasov

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK