QR kódy podľa „PAY by Square" nové v ABRA Gen

25. 4. 2017

Slovenská banková asociácia v minulom roku prijala ako štandard generovanie QR kódu „PAY by Square". ABRA Gen preto už v progresívnej verzii s číslom 17.03.07 disponuje na tlačových zostavách faktúr vydaných a zálohových listoch vydaných QR kódy podľa tohto štandardu.

 

 

Standard generování QR kódu „PAY by Square" - obrázek přejat z http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/qr-platby/

Podmienkou pre tlač QR kódu na dokladoch je zapnutý parameter "Tlačiť QR kód pre rýchle zadanie platby na faktúrach vydaných a zálohových listoch vydaných". V prípade, že je adresa zákazníka vedená v SR, použiť QR kód typu "PAY by square" podľa štandardu SBA. Ak je adresa zákazníka vedená v ČR, pre tlačové zostavy sa použije QR kód typ "QR Platba" podľa štandardu ČBA.