Dobrý anjel

Do posledného haliera: pomoc tisícom chorých pravidelnými mesačnými príspevkami.

Petr Sýkora, Dobrý anděl

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Vyvinul webový systém, ktorý sa vysporiadal s očakávaným nárastom registrovaných užívateľov v počte 10 000 registrácií.
  • Zjednotil všetky dáta v jednej databáze.
  • Zautomatizoval správu dát v online prostredí, k systému dodala vlastné API a taktiež cloudový priestor, na ktorom webový systém beží.
  • Systém prepojil s webom www.dobryandel.cz, ktorý je v správe firmy Play.cz.
Logo Nadace Dobrý Anděl
ODVETVIEFinance, Služby
ZAMESTNANCI19
ROČNÝ OBRAT11 mil. EUR
MIESTOPraha
WEBwww.dobryandel.cz

Zakladateľ nadácie Dobrý anjel Peter Sýkora nechce zostať stáť na mieste. Rozhodol sa pre ďalšiu etapu a komplexnú digitalizáciu všetkých procesov. Napríklad formulárov a ďalších potrebných stanovísk a vyjadrení potrebuje žiadateľ veľa. Plná digitalizácia vedie s rastúcim počtom žiadostí k urýchleniu a zlacneniu celého procesu ich príjmu. Proces potom nadväzuje na automatizovanú správu dát darcov vyvinutého na mieru firmou ABRA Software.

Príbeh Dobrého anjela

PENÍZE, ktoré Petr Sýkora a Jan Černý predajom firmy získali, sa rozhodli investovať ďalej. Chceli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Náhoda ich v roku 2010 zaviedla na Slovensko, kde sa zoznámili s Andrejom Kiskom a slovenským projektom DOBRÝ ANJEL. Táto organizácia ich oslovila natoľko, že sa rozhodli založiť DOBRÉHO ANJELA v Čechách. Stalo sa tak v roku 2011.

OBAJA ZAKLADATELIA pre nadačný fond DOBRÝ ANJEL sami pracujú a pritom prevádzku a ďalšie organizačné náklady hradia zo svojich vlastných zdrojov. Všetky finančné príspevky od darcov rozdeľujú do posledného haliera potrebným rodinám s deťmi.

ÚSPECHOM nadačného fondu je tiež podpora od mnohých firiem. Najväčšími partnermi sú: spoločnosť Google, ktorá pomáha s online prezentáciami a Dobrému Anjelovi poskytla grant v hodnote 25 000 $Raiffeisen Bank, ktorá poskytla bankové kontá zadarmo, a spoločnosť T – Mobile, ktorá vyvinula systém platieb cez SMS a pripravuje mobilnú aplikáciu.

PETRA SÝKORU k DOBRÉMU ANJELOVI doviedla dlhá podnikateľská cesta. V roku 1993 založil spolu s kamarátom Janom Černým spoločnosť Papirius, ktorá dodávala firmám kancelárske potreby. Mali veľký úspech. Dodávky papiera a kancelárskych potrieb do firiem a úradov boli v roku 1993 v Českej republike novinkou.

PRVÉ OBJEDNÁVKY nosili spoločníci zákazníkom sami v batohu. Firma sa rozrastala, postupne založila pobočky na Slovensku a v Maďarsku. Stala sa najvýznamnejšou firmou v tomto odbore v strednej a východnej Európe. V roku 2006 ju obaja majitelia predali americkej firme Office Depot. Mali pocit, že je potrebné zmeniť štýl života a začať niečo nové.

Martina Hovorková, Dobrý Anděl

Martina Hovorková

Výkonná riaditeľka, Dobrý anděl

Nadačný fond vďaka silnému marketingu rástol od prvých dní vysokým tempom. Museli sme sa tak rýchlemu vývoju prispôsobiť a vyriešiť automatizáciu niektorých krokov. Napríklad ručné úpravy každej registrácie nových Anjelov, ktoré sa nedali zvládnuť, spomaľovali celý proces darcovstva. Rozhodli sme sa preto prejsť od pôvodne prevzatého systému od spoločnosti Asseco zo Slovenska na nový systém, ktorý mal spracovávať údaje v reálnom čase priamo na našom webe.

PRE REALIZÁCIU nového webového informačného systému bola vybraná spoločnosť ABRA Software, ktorá mala dodať systém pre online riadenie darcov a príjemcov a všetkých ďalších dát pokrývajúcich agendy nadačného fondu.

ABRA SOFTWARE počas niekoľkých mesiacov vyvinula webový systém. Ten musel byť nasadený pred plánovanou marketingovou kampaňou, v ktorej sa očakával nárast registrovaných v počte 10 000 registrácií. Termín ABRA stihla aj s prevodom histórie registrácií, príjemcov a platieb, ktorých bolo cca 50 000 záznamov.

ABRA ZJEDNOTILA  všetky dáta v jednej databáze, automatizovala správu dát v online prostredí, k systému dodala vlastné API a tiež cloudový priestor, na ktorom webový systém beží. Systém prepojila s webom www.dobryandel.cz, ktorý je v správe firmy Play.cz.

V ČESKEJ REPUBLIKE prostredníctvom DOBRÉHO ANJELA pomáha cez 27 000 darcov – Dobrých anjelov. Pomoc dostalo už viac ako 1 000 rodín. Fond za svoju krátku históriu rozdelil už viac ako 96 miliónov korún.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK