Dobrý anjel

Do posledného haliera: pomoc tisícom chorých pravidelnými mesačnými príspevkami.

Petr Sýkora, Dobrý Anděl

V čom ABRA Software pomáha?

  • Vyvinul webový systém, ktorý sa vysporiadal s očakávaným nárastom registrovaných užívateľov v počte 10 000 registrácií.
  • Zjednotil všetky dáta v jednej databáze.
  • Zautomatizoval správu dát v online prostredí, k systému dodala vlastné API a taktiež cloudový priestor, na ktorom webový systém beží.
  • Systém prepojil s webom www.dobryandel.cz, ktorý je v správe firmy Play.cz.
blank
ODVETVIE Financie, Služby
ZAMESTNANCI 19
ROČNÝ OBRAT mil. EUR
MIESTO Praha
WEB www.dobryandel.cz/

PENÍZE, ktoré Petr Sýkora a Jan Černý predajom firmy získali, sa rozhodli investovať ďalej. Chceli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Náhoda ich v roku 2010 zaviedla na Slovensko, kde sa zoznámili s Andrejom Kiskom a slovenským projektom DOBRÝ ANJEL. Táto organizácia ich oslovila natoľko, že sa rozhodli založiť DOBRÉHO ANJELA v Čechách. Stalo sa tak v roku 2011.

OBAJA ZAKLADATELIA pre nadačný fond DOBRÝ ANJEL sami pracujú a pritom prevádzku a ďalšie organizačné náklady hradia zo svojich vlastných zdrojov. Všetky finančné príspevky od darcov rozdeľujú do posledného haliera potrebným rodinám s deťmi.

ÚSPECHOM nadačného fondu je tiež podpora od mnohých firiem. Najväčšími partnermi sú: spoločnosť Google, ktorá pomáha s online prezentáciami a Dobrému Anjelovi poskytla grant v hodnote 25 000 $; Raiffeisen Bank, ktorá poskytla bankové kontá zadarmo, a spoločnosť T – Mobile, ktorá vyvinula systém platieb cez SMS a pripravuje mobilnú aplikáciu.

PETRA SÝKORU k DOBRÉMU ANJELOVI doviedla dlhá podnikateľská cesta. V roku 1993 založil spolu s kamarátom Janom Černým spoločnosť Papirius, ktorá dodávala firmám kancelárske potreby. Mali veľký úspech. Dodávky papiera a kancelárskych potrieb do firiem a úradov boli v roku 1993 v Českej republike novinkou.

PRVÉ OBJEDNÁVKY nosili spoločníci zákazníkom sami v batohu. Firma sa rozrastala, postupne založila pobočky na Slovensku a v Maďarsku. Stala sa najvýznamnejšou firmou v tomto odbore v strednej a východnej Európe. V roku 2006 ju obaja majitelia predali americkej firme Office Depot. Mali pocit, že je potrebné zmeniť štýl života a začať niečo nové.


PRE REALIZÁCIU nového webového informačného systému bola vybraná spoločnosť ABRA Software, ktorá mala dodať systém pre online riadenie darcov a príjemcov a všetkých ďalších dát pokrývajúcich agendy nadačného fondu.

ABRA SOFTWARE počas niekoľkých mesiacov vyvinula webový systém. Ten musel byť nasadený pred plánovanou marketingovou kampaňou, v ktorej sa očakával nárast registrovaných v počte 10 000 registrácií. Termín ABRA stihla aj s prevodom histórie registrácií, príjemcov a platieb, ktorých bolo cca 50 000 záznamov.

ABRA ZJEDNOTILA  všetky dáta v jednej databáze, automatizovala správu dát v online prostredí, k systému dodala vlastné API a tiež cloudový priestor, na ktorom webový systém beží. Systém prepojila s webom www.dobryandel.cz, ktorý je v správe firmy Play.cz.

V ČESKEJ REPUBLIKE prostredníctvom DOBRÉHO ANJELA pomáha cez 27 000 darcov – Dobrých anjelov. Pomoc dostalo už viac ako 1 000 rodín. Fond za svoju krátku históriu rozdelil už viac ako 96 miliónov korún.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK