EDIFICE

Svojim klientom prináša úsporu a efektivitu v riadení stavebných projektov. Spolu so systémom ABRA Gen vedie klientov od myšlienok až k realizácii.

Moderná budova

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Ponuky, skôr pripravované v Exceli a Worde, sú teraz vytvárané automatizovane podľa pripravených šablón priamo v informačnom systéme.
  • U každej ponuky eviduje súpis činností s termínmi, rozpis a definície ponúkaných služieb a každú ponuku prepája s agendou fakturácie.
  • Exportuje dáta v prehľadoch za jednotlivé projekty, kde je okamžite vidieť vyťaženosť zamestnancov na projektoch, predikcií výnosov aj predikciu nákladov po jednotlivých účtoch.
blank
ODVETVIE Financie, Jadro, Obchod
ZAMESTNANCI
ROČNÝ OBRAT mil. EUR
MIESTO Praha
WEB www.edifice.cz

EDIFICE construction & consulting, s.r.o. zabezpečuje komplexné inžinierske služby v oblasti manažmentu stavieb. Ponúka komplexný balík služieb projektového a cenového riadenia stavebných projektov, spolu s technickým dozorom a riadením dodávateľského systému.

ABRA V PROJEKTOVOM RIADENÍ

Ďalším medzníkom bola automatizácia niektorých procesov. Po implementácii informačného systému ABRA Gen boli ponuky, predtým pripravované v Exceli a Worde, novo vytvárané automatizovane podľa pripravených šablón priamo v informačnom systéme.

SYSTÉM V EVIDENCII

Informačný systém pre každú ponuku eviduje súpis činností s termínmi, rozpis a definície ponúknutých služieb a každú ponuku prepája s agendou fakturácie, vždy po jednotlivých projektoch a so zohľadnením zmluvných podmienok uzatvorených s klientom. Systém eviduje aj verzovanie dokumentov, rozlišuje rozpracované a podpísané zmluvy, ukladá ich históriu a dodatky.

PREDIKCIA VÝNOSOV

ABRA Gen umožňuje finančnému riaditeľovi, Pavlovi Horčičkovi, exportovať dáta v prehľadoch za jednotlivé projekty, vidí tak okamžite vyťaženosť zamestnancov na projektoch, predikciu výnosov aj predikciu nákladov po jednotlivých účtoch, napr. za autá, telefóny a pod.

„V Abre Gen si každý projektový manažér môže priebežne kontrolovať svoj projekt, jeho nákladovosť a ziskovosť,“ vysvetľuje Pavol Horčička, „reporty z ABRY sú našim kontrolným mechanizmom.“

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK