Digitalizácia výroby v ELKO EP

Informačný systém ABRA Gen zabezpečuje plne automatické riadenie firemných procesov. Systém firme pomohol výrazne zvýšiť objem výroby ako aj množstvo tovaru predávaného cez B2B e-shop.

Jiří Končený ELKO EP

Jiří Konečný

jednatel ELKO EP

Odborníci z ABRA Software sa na naše procesy pozreli s nadhľadom a správne určili, čo a ako zmeniť a nastaviť tak, aby firma lepšie fungovala. Výsledky sa prejavili v číslach aj v spokojnosti našich zamestnancov, ktorí sa zbavili zbytočnej administratívy.

1

Máme presné informácie o výrobe

Vďaka komplexným informáciám riadime výrobu na základe reálnych dát, a nie podľa dojmov. Dokážeme odhaliť úzke miesta vo výrobe, vieme, koľko mať skladových zásob a koľko zaberajú miesta, poznáme svoje top produkty, vyhodnocujeme produktivitu.

2

Poznáme kompletnú históriu výrobku

Z rodného listu výrobku ľahko určíme, aké súčiastky boli použité aj kto presne a pri akej operácii na konkrétnom výrobku pracoval. Informácie využívame v rámci spätnej väzby, reklamáciách či pri fakturácii. Traceabilita je dôležitá aj pre organizáciu výroby a precízne plánovanie kapacít výrobných liniek.

3

Využívame plnú kapacitu

Vo variabilnej výrobe plánujeme každú operáciu. V rámci jednej smeny môžu byť v celej výrobe nezávisle na sebe rozpracované tisíce kusov rôznych polotovarov a výrobkov. Systém dokáže požiadavky na výrobu riadiť s maximálnym vyťažením všetkých liniek. Vďaka tomu môže bežať v prevádzke aj niekoľko desiatok výrobných príkazov naraz.

Priemysel 4.0 v praxi

ELKO EP je jedným z popredných svetových výrobcov elektronických zariadení pre domové, office a priemyselné automatizácie. Svoje špičkové výrobky vyváža do viac ako 60 krajín sveta. O Priemysle 4.0 nielen hovorí. Už niekoľko rokov ho totiž žije. Plne automatické riadenie firemných procesov – od návrhu cez testovanie a výrobu až po skladovanie a predaj zaisťuje informačný systém od ABRA Software.

Všetko na jednom mieste

ABRA v úlohe informačného systému typu all-in-one zvláda špecifiká elektrotechnickej výroby a dokáže pokryť kompletné firemné procesy vrátane predaja, skladovania, účtovníctva aj CRM. Výsledkom sú ucelené, ľahko dostupné a dokonale previazané informácie s možnosťou individuálneho prispôsobenia. Informačný systém firme pomohol výrazne zvýšiť objem výroby aj množstvo tovaru predávaného cez B2B e-shop.

Logo ELKO EP
ZAMESTNANCI240
ROČNÝ OBRAT20 mil. EUR
WEBwww.elkoep.cz

Digitalizované riadenie výroby

Informačný systém ABRA umožňuje efektívne riadenie výroby s priamym napojením na skladové hospodárstvo, nákup, predaj a ďalšie súvisiace firemné procesy.

Ako softvér ABRA pomáha vo výrobe:

  • Zabezpečuje perfektnú dohľadateľnosť a kontrolu nad celou výrobou. Management má dokonalý prehľad o tom, čo presne sa výrobe deje.
  • Automaticky prepája požiadavky na výrobu so skladovým hospodárstvom. Optimalizuje zásoby a na základe SCM bilancií vytvára požiadavky na nákup.
  • Eviduje kompletnú históriu výrobku v rodnom liste – podľa sériového čísla vie, aké polotovary a súčiastky boli použité aj kto presne a pri akej operácii na výrobku pracoval.
  • S využitím PLM terminálov sleduje pracovné výkony priamo na výrobnej linke. To umožňuje detailne sledovať produktivitu práce. Všetko je previazané až po tvorbu miezd.
  • Plánuje každú výrobnú operáciu tak, aby vždy boli maximálne vyťažené kapacity všetkých výrobných liniek.

Vďaka komplexným informáciám riadime výrobu na základe reálnych dát, a nie podľa dojmov. Pre nás je ERP systém existenčnou nutnosťou. Bez systému by sme výrobu neboli schopní vôbec riadiť,“ hovorí výrobný riaditeľ ELKO EP Petr Demek.

Ako ABRA Gen pomáha v číslach

100 %

traceabilita od výroby až k zákazníkovi

2500 +

finálnych výrobkov denne

20 +

výrobných príkazov súčasne

Ttransportné dávky pre efektívnejšie plánovanie výroby

Efektívnejšie plánovanie kapacít umožňujú tzv. transportné dávky. V systéme je definované množstvo kusov výrobkov, ktoré je potrebné na zloženie jedného balenia – napr. pre 2 500 kusov výrobku je potrebných 25 transportných dávok. Preto je možné naplánovať výrobu tak, aby ju bolo možné realizovať po častiach na rôznych operáciách a stále sa jednalo o jeden výrobný príkaz. Výrobný príkaz nemusí naraz celý prebehnúť jedným pracoviskom, ale rozdelí sa podľa potreby. Tým sú maximálne vyťažované všetky kapacity.

Predvedieme vám systém ABRA Gen podrobne

Máte záujem o riešenia na mieru pre vašu firmu?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK