EXPERT holding

Expert holding podniká v oblasti vedenia účtovníctva, daňovej evidencie, ponúka služby optimalizácie nákladov firiem, poradenstvo v oblasti dotácií a spracovanie miezd a personalistiky.

Vedení účetnictví s využitím ERP ABRA Gen

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Dovoľuje prístup do informačného systému z firemnej siete a zároveň vzdialene cez internet.
  • Integrácie evidencií do jednej databázy v podobe nového informačného systému
  • Nová hardwarová platforma.
  • Spojenie hardwarovej časti s informačným systémom ABRA Gen od jedného dodávateľa, s jednou zárukou a jednou servisnou podporou pre HW i SW komponenty.
Logo Expert Holding
ODVETVIEFinancie, Služby
ZAMESTNANCIn/a
ROČNÝ OBRATn/a
MIESTOPraha
WEBn/a

EXPERT holding svoje služby poskytuje firmám všetkých veľkostí. Širokú ponuku služieb opiera predovšetkým o vedenie účtovníctva, poradenstva a spracovanie mzdových agend. V roku 2012 spoločnosť získala viac nových klientov a s touto zmenou začala plánovať systematický rozvoj firmy a jej budúcnosť. V rámci tejto zmeny došlo aj na požiadavky riešiť nedostatočne dimenzovanú IT infraštruktúru a efektívnejšiu správu dát a ich zabezpečenie.

Eva Macháčková

EXPERT holding

Náš profit je vždy a priamo spojený s úspechom klienta, a to preto, že v prípade jasnej a otvorenej dohody s ním, sa z nás stáva nie objekt tendru, ale akási technologická divízia klienta, ktorej zázemie tvorí aj informačný systém ABRA Gen.

Vedenie firmy sa v tomto období rozhodlo integrovať evidenciu do jednej databázy v podobe nového informačného systému a softvér postaviť na novej hardvérovej platforme.

V RÁMCI VÝBEROVÉHO konania Expert Holding oslovil niekoľkých českých dodávateľov ekonomických a informačných systémov. Vyhodnotenie ponúk ukázalo ako najviac vyhovujúce riešenie z dielne ABRA Software. ABRA Gen vo výberovom konaní uspela vďaka pokrytiu všetkých pôvodných požiadaviek. Jednou z nich bol prístup do informačného systému z firemnej siete a zároveň vzdialene cez internet.

DODÁVATEĽOM RIEŠENIA sa stala  společnosť MARaCO, pôsobiaca v Stredočeskom kraji ako Premium Partner ABRA Software. MARaCO naviac dodalo aj hardwarové riešenie optimalizované pre systém ABRA Gen, ABRA Server Q100.

ABRA SERVER Q100 je kompletovaný v Českej republike a je zladený a testovaný pre systémy ABRA. Dodávaný je v niekoľkých konfiguračných variantách a farebných kombináciach.

„PRE FIRMU našej veľkosti je symbióza informačného systému ABRA Gen spolu so Serverom Q100 stabilným a dostatočne dimenzovaným riešením pre všetky firemné agendy,“ hodnotí riešenie Bc. Eva Macháčková zo spoločnosti Expert Holding.

SPOJENIE ABRY Gen so Serverom Q100 komentuje Václav Rákosník zo spoločnosti MARaCO: „Je jasné, že Expert Holding je perspektívna firma, ktorá má pred sebou ďalší rast. Preto sme pozornosť sústredili na dostatočné dimenzovanie Servera Q100 pre prípad rýchleho rozvoja a navýšenie objemu spracovávaných dát.“

AKO PREBIEHALI prípravy na odovzdanie Servera Q100 do ostrej prevádzky vysvetľuje Petr Kacálek zo spoločnosti Systematiq, ktorá je hardvérovou divíziou ABRY: „Server sme pre Expert Holding pripravovali v rámci balíčka All-inclusive, ktorý obsahoval nielen konfiguráciu a oživenie servera na mieste, ale tiež konfiguráciu všetkých počítačov v lokálnej sieti tak, aby so serverom správne komunikovali.“

PRE EXPERT HOLDING toto riešenie znamená rýchly a spoľahlivý prístup k informačnému systému, ktorý každodenne využíva. Vďaka integrácii viac funkcií do jedného zariadenia môžu systém využívať lokálne aj vzdialene pristupujúci užívatelia.

HLAVNÝM PRÍNOSOM dodaného riešenia je jeho komplexnosť v spojení hardvérovej časti s informačným systémom ABRA Gen. Od jedného dodávateľa, s jednou zárukou a jednou servisnou podporou pre HW i SW komponenty.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK