FV Plast

ABRA BI firme umožňuje získať report potlačením jedného tlačidla.

blank

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Automatizuje bežné firemné procesy.
  • ABRA BI umožňuje sledovať vývoj napr. skladových zásob v čase, pracovať s aktuálnym prehľadom obratu, manažérskymi výsledovkami, pružne reagovať na informácie o pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku apod.
  • Dáta v ABRA BI sú živé, teda online, a zároveň dostupné z akéhokoľvek zariadenia so vzdialeným prístupom.
  • Umožňuje užívateľské úpravy pre individuálne potreby firmy, napríklad pri tvorbe zostáv alebo pridávaní užívateľských položiek.
blank
ODVETVIE Financie, Jadro, Obchod, Vizualizácia dát
ZAMESTNANCI 180
ROČNÝ OBRAT 730 mil. EUR
MIESTO Stredočeský kraj
WEB www.fv-plast.cz

ABRA BI je v spoločnosti FV Plast nástrojom online reportingu, ale aj zdrojom dát pre ďalšiu prácu. Portál typu Business Intelligence vedenie spoločnosti využíva na podporu riadenia na úrovni controllingu, obchodu, logistiky a výroby.

FV Plast a.s., tradičný český výrobca plastových potrubných systémov so špecializáciou na výrobu plastových rúr, tvaroviek a armatúr pre rozvody vody, vzduchu a ústredné a podlahové vykurovanie. Ing. Kamil Mahovský, generálny riaditeľ FV Plastu, firmu charakterizuje: „V súčasnosti sme druhý najväčší dodávateľ na domácom trhu. V 2 závodoch pôsobíme na 6000 m2 výrobných hál a so 180 zamestnancami produkujeme ročný obrat 730 mil. Kč. Osemdesiat percent našej produkcie smeruje do zahraničia, do viac ako 48 krajín sveta.“

SYSTÉM V PODNIKÁNÍ
Do roku 2008 bol informačný systém ABRA Gen v spoločnosti FV Plast využívaný iba pre štatutárne agendy. V tomto roku manažment firmy rozhodol o efektívnejšom využití funkcií systému pre podporu riadenia firmy.

ERP NA MIERU
FV Plast informačný systém aktívne prispôsobovať svojim konkrétnym požiadavkám. Dokázal veľa úkonov automatizovať, a lepšie tak vo svoj prospech využívať existujúcu informačnú infraštruktúru. „V systéme Gen oceňujem možnosť užívateľských úprav pre naše individuálne potreby, napríklad pri tvorbe zostáv alebo pridávaní užívateľských polí,“ hovorí Ing. David Behner, riaditeľ obchodu pre ČR a SR.

BUSINESS INTELLIGENCE
Informačný systém je dnes úzko prepojený s aplikáciou typu Business Intelligence, ABRA BI. „Pomáha nielen oddeleniu controllingu, ale tiež obchodu, výrobe a logistike. Najväčším prínosom je to, že dáta v ABRA BI sú živé, teda online, a zároveň dostupné z akéhokoľvek zariadenia aj so vzdialeným prístupom. Dôležité je, že informácie v ABRA BI sú jednotné, a všetci tak pracujú s rovnakými číslami,“ upresňuje výhody reportingu David Behner, ktorý cez ABRA BI sleduje predovšetkým výkony obchodníkov.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK