FV Plast

ABRA BI firme umožňuje získať report potlačením jedného tlačidla.

Výrobní linka FV Plast

V čom ABRA Gen pomáha?

 • Automatizuje bežné firemné procesy.
 • ABRA BI umožňuje sledovať vývoj napr. skladových zásob v čase, pracovať s aktuálnym prehľadom obratu, manažérskymi výsledovkami, pružne reagovať na informácie o pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku apod.
 • Dáta v ABRA BI sú živé, teda online, a zároveň dostupné z akéhokoľvek zariadenia so vzdialeným prístupom.
 • Umožňuje užívateľské úpravy pre individuálne potreby firmy, napríklad pri tvorbe zostáv alebo pridávaní užívateľských položiek.
Logo FV Plast
ODVETVIEVýroba, Obchod, Sklady, BI
ZAMESTNANCI180
ROČNÝ OBRAT30 mil. EUR
MIESTOČeská republika
WEBwww.fv-plast.cz

ABRA BI je v spoločnosti FV Plast nástrojom online reportingu, ale aj zdrojom dát pre ďalšiu prácu. Portál typu Business Intelligence vedenie spoločnosti využíva na podporu riadenia na úrovni controllingu, obchodu, logistiky a výroby.

David Behner, FV Plast

David Behner

Riaditeľ obchodu pre ČR a SR, FV Plast a.s.

Informácie z ABRA BI naplnili naše očakávania. Z reportov segmentovaných po jednotlivých trhoch sme napríklad efektívne a presne zistili, aký je v daných oblastiach náš najpredávanejší sortiment.

FV Plast a.s., tradičný český výrobca plastových potrubných systémov so špecializáciou na výrobu plastových rúr, tvaroviek a armatúr pre rozvody vody, vzduchu a ústredné a podlahové vykurovanie. Ing. Kamil Mahovský, generálny riaditeľ FV Plastu, firmu charakterizuje: „V súčasnosti sme druhý najväčší dodávateľ na domácom trhu. V 2 závodoch pôsobíme na 6000 m2 výrobných hál a so 180 zamestnancami produkujeme ročný obrat 730 mil. Kč. Osemdesiat percent našej produkcie smeruje do zahraničia, do viac ako 48 krajín sveta.“

SYSTÉM V PODNIKÁNÍ
Do roku 2008 bol informačný systém ABRA Gen v spoločnosti FV Plast využívaný iba pre štatutárne agendy. V tomto roku manažment firmy rozhodol o efektívnejšom využití funkcií systému pre podporu riadenia firmy.

ERP NA MIERU
FV Plast informačný systém aktívne prispôsobovať svojim konkrétnym požiadavkám. Dokázal veľa úkonov automatizovať, a lepšie tak vo svoj prospech využívať existujúcu informačnú infraštruktúru. „V systéme Gen oceňujem možnosť užívateľských úprav pre naše individuálne potreby, napríklad pri tvorbe zostáv alebo pridávaní užívateľských polí,“ hovorí Ing. David Behner, riaditeľ obchodu pre ČR a SR.

BUSINESS INTELLIGENCE
Informačný systém je dnes úzko prepojený s aplikáciou typu Business Intelligence, ABRA BI. „Pomáha nielen oddeleniu controllingu, ale tiež obchodu, výrobe a logistike. Najväčším prínosom je to, že dáta v ABRA BI sú živé, teda online, a zároveň dostupné z akéhokoľvek zariadenia aj so vzdialeným prístupom. Dôležité je, že informácie v ABRA BI sú jednotné, a všetci tak pracujú s rovnakými číslami,“ upresňuje výhody reportingu David Behner, ktorý cez ABRA BI sleduje predovšetkým výkony obchodníkov.

ABRA Gen
je v FV Plaste využívaná predovšetkým pre účtovníctvo, skladové hospodárstvo, cenotvorbu, obchod a kontrolu nad výnosmi a nákladmi. Spojenie s reportingovým nástrojom ABRA BI David Behner hodnotí: „Som rád, že používame systém, ktorý je jednoduchý a s Abrou si maximálne a bezchybne rozumie.“ ABRA BI umožňuje v plnej prevádzke sledovať rôzne parametre a následne potom

 • sledovať vývoj napr. skladových zásob v čase,
 • pracovať s aktuálnym prehľadom obratu, manažérskymi výsledovkami,
 • pružne reagovať na informácie o pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku a pod.

KAŽDODENNÁ PRÁCA S ABRA BI
Technický pohľad na prácu s reportingovým nástrojom prináša Miroslav Černý, špecialista na informačné systémy vo firme FV Plast: „Pred využitím ABRA BI sme museli najskôr usporiadať a zjednotiť dáta v informačnom systéme. Následne sme začali tvoriť reportingové zostavy. Teraz používame, mimo iných, 4 plne automatizované sady reportov, ktoré predtým controlling pripravoval pravidelne niekoľko dní. Dnes nie je ABRA BI využívaný iba pre reporting, ale aj ako zdroj dát pre ďalšiu špecializovanú prácu, napríklad v Exceli. Spätne vidím, že vďaka ABRA BI sme spoznali ďalšie vlastnosti a funkcie informačného systému ABRA.

Miroslav Černý

Špecialista na informačné systémy, FV Plast a.s.

ABRA BI nám dáva informácie o skladových zásobách celého sortimentu vo forme grafov v priebehu niekoľkých sekúnd, doslova na kliknutie. Predtým nám získanie rovkaných dát zabralo niekoľko hodín až 3 dni.

HISTÓRIA FIRMY
História FV Plastu siaha až do roku 1990, v ktorom pán Vondráček začal podnikať ako fyzická osoba v odbore materiálov pre rozvody vody. V roku 2005 FV Plast revitalizoval starú továreň v Čelákoviciach, do ktorej následne presunul výrobu. Firma sa dobre etablovala na nových trhoch, rástol jej obrat a rozširovala výrobné portfólio. V roku 2008 prišla ponuka na odpredanie firmy nadnárodnému koncernu. Pán Vondráček sa rozhodol zachovať firmu v českých rukách a súčasne ju reštrukturalizovať. FV Plast sa stal akciovou spoločnosťou a štyria noví akcionári začali systematicky firmu pripravovať na ďalší rozvoj, rast v oblasti výroby i predaja a expanziu na ďalšie svetové trhy.

BUDÚCNOSŤ FV PLAST
Kamil Mahovský vidí budúcnosť firmy jasne: „Keď sa povie plastová rúrka, tak si veľa ľudí predstaví len trúbku, ale tá problematika je oveľa širšia. Teraz sa pohybujeme len v určitých segmentoch, prevažne vnútorných tlakových rozvodov, ale oblastí, v ktorých sa môže FV Plast ďalej výrazne rozvíjať, je hneď niekoľko. Obchodná stratégia firmy sa bude v budúcich rokoch opierať o 4 piliere:

 • Rozvody – FV Aqua,
 • Kúrenie – FV Therm,
 • Obnoviteľné zdroje tepla – FV Energeo,
 • Infraštruktúra – FV Infra.

OBCHODNÝ ÚSPECH
FV Plast svoj podnikateľský úspech opiera o to, že pri predaji aj výrobe načúva u tých, ktorí s výrobkami každý deň pracujú, teda u inštalatérov a montážnych firiem. Môžu im tak ponúkať presne tie riešenia, ktoré naozaj pre svoju prácu potrebujú.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK