Grumant

Obchodná spoločnosť s obrábacími nástrojmi a riešením pre plnú podporu obrábacieho cyklu.

blank

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Po zavedení informačného systému vzrástla päťnásobne produktivita práce obchodného oddelenia.
  • Jeden pracovník obchodného oddelenia vďaka ABRA Gen denne prijme v priemere 58 objednávok, spracuje 30 ponúk a vytvorí 12 objednávok voči svojim dodávateľom.
  • Ponúka rozbor všetkých ekonomických a obchodných ukazovateľov. Management tak môže behom niekoľko minút analyzovať stav firmy, vytvárať obchodné predikcie a operatívne plánovať zmeny.
  • Automatizuje každodenné firemné procesy.
blank
ODVETVIE Financie, Jadro, Obchod
ZAMESTNANCI 47
ROČNÝ OBRAT mil. EUR
MIESTO Praha
WEB www.grumant.cz

GRUMANT s.r.o. je dodávateľom technologických riešení a nástrojov pre plnú podporu obrábacieho cyklu. Je firmou, ktorá v odvetví dodávok nástrojov pre trieskové obrábanie v deväťdesiatych rokoch prelomila zastaraný pohľad na pojem produktivita strojárenskej výroby, a ktorá v súčasnosti ťahá odvetvie progresívnym prístupom a inováciami.

Svoj pätnásťročný rast Grumant postavil na vysoko kvalitných produktoch, komplexnosti dodávok a krátkych termínoch dodania, v kombinácii s konštantným zaistením servisných služieb a technologickej podpory.

V ROKU 1993 sa Ing. Valeri Zakrepa rozhodol založiť firmu obchodujúcu s kvalitnými obrábacími nástrojmi pre trieskové obrábanie. „Nebolo ľahké vybrať dodávateľov, ktorí vynikajú nielen vysokou technickou kvalitou výrobkov, ale tiež spoľahlivosťou. Najskôr sme hľadali v Rusku, ale tam sme narazili práve na malú spoľahlivosť,“ komentuje začiatky podnikania Valeri Zakrepa.

ŠESŤ ROKOV K ÚSPECHU „Ďalších šesť rokov sme bojovali: budovali sme sortiment od rôznych dodávateľov. Hlavným meradlom bola kvalita výrobkov. Chceli sme nájsť predovšetkým dodávateľov, ktorí ešte neboli v Česku etablovaní, a ktorí boli ochotní začať obchodovať s doteraz nezavedeným dílerom. Postupne sme vybudovali jedno z najširších portfólií obrábacích nástrojov a technológií v odvetví. Teraz spolupracujeme s cca. 30 dodávateľmi, od ktorých berieme vždy len ich TOP produkty a z nich skladáme svoj ​​vlastný ucelený sortiment.
Preto môžeme klientovi v súčasnosti ponúknuť o cca. 40% nižšie ceny ako konkurencia, pri rovnakej alebo lepšej kvalite produktu. K tomu servisné zázemie s reakčnou dobou v rádoch hodín.“

V DEVÄŤDESIATYCH ROKOCH si vedenie Grumant uvedomilo, že je potrebné predovšetkým prekonať priepastný technologický rozdiel oproti západnému svetu. Vedenie začalo presadzovať progresívne pracovné postupy orientované na výsledok a produktivitu a naberať mladých, schopných a kreatívnych obchodníkov.

V tej dobe bolo treba usilovne pracovať so zlozvykmi českého strojárstva. Klient musel pochopiť, že správne zvolený moderný nástroj vybraný podľa relevantných parametrov, spolu s kvalitným naprogramovaním procesu a strategickou organizáciou obrábacieho procesu, môže až desaťnásobne zvýšiť produktivitu výroby, znížiť spotrebu nástrojov, kvapaliny, elektriny a následne aj fixných nákladov

MERADLOM VŠETKÉHO JE PRODUKTIVITA V roku 1996 Grumant hľadal nové pracovné sily a súčasne prostriedky pre zvýšenie produktivity práce. Tým sa nakoniec stal informačný systém ABRA, ktorý si získal vedenie firmy už pri prvej prezentácii, z ktorej bolo jasné, že zautomatizovať pôjde veľa každodenných činností.

Vďaka ABRE vzrástla 5-násobne produktivita práce obchodného oddelenia. Pred zavedením informačného systému ABRA obchodníci ručne vystavovali faktúry, dodacie listy a iné dokumenty. Po jeho zavedení jeden pracovník obchodného oddelenia denne prijme v priemere 58 objednávok, spracuje 30 ponúk a vytvorí 12 objednávok voči svojim dodávateľom, čo bolo predtým nemysliteľné. Maximálne sa tiež zjednodušila tvorba dokladov.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK