Laktos

Česká mliekarenská tradícia.

blank

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Zaistil komplexnú podporu výrobného mliekarenského procesu, najmä evidenciu ingrediencií na úrovni výrobných šarží a nadväznosť na podvojné účtovníctvo.
  • Vyriešil automatizovaný prenos dát s externým logistickým partnerom. Implementoval EDI komunikáciu s obchodnými reťazcami a užívateľsky veľmi jednoduchú tvorbu dokladov pre realizáciu priamych dodávok.
  • V skladovom hospodárstve vyriešil automatizovanú synchronizáciu dát s externým logistickým skladom, a to až na úroveň šarží.
  • Obsahuje analytické nástroje pre sledovanie obratov a vyhodnocovanie skutočných marží predajov vo finančnom i množstevnom vyjadrení.
  • Funkcie systému rozšírila na mieru vytvorená cenotvorba.
  • Vo výrobe eviduje výrobné receptúry všetkých požadovaných typov, evidenciu skutočne spotrebovaných surovín alebo evidenciu hotových výrobkov vo väzbe na konkrétny výrobný príkaz
blank
ODVETVIE Financie, Jadro, Obchod, Výroba
ZAMESTNANCI
ROČNÝ OBRAT 1300 mil. EUR
MIESTO Praha
WEB www.laktos.cz

LAKTOS A.S. je tradičnou českou značkou, ktorej obchodná známka bola prvýkrát registrovaná už v roku 1936, a ktorá je dodnes chránená v medzinárodnom registri. História Laktosu však siaha ešte o niekoľko desiatok rokov ďalej, až na počiatok dvadsiateho storočia.

Najväčší rozkvet Laktos dosiahol v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, kedy ročne spracovával 340 mil. litrov mlieka, keď zjednocoval najväčšie mliekarenské závody v republike. Stal sa tak najväčším výrobcom a distribútorom mliečnych výrobkov.


V ROKU 1993 bol Laktos sprivatizovaný a novú éru začal s orientáciou na export mliečnych komodít. Dnešné podnikateľské aktivity spoločnosti Laktos stoja predovšetkým na troch základných pilieroch: zahraničnom obchode, vnútroštátnom obchode a predaji kŕmnych zmesí. Štvrtým pilierom sa pomaly stáva obnovená výroba mliekarenských delikates.

V DNEŠNEJ DOBE Laktos obchoduje predovšetkým s distribútormi potravín, veľkoobchodmi a spracovateľskými  firmami, s medzinárodnými maloobchodnými reťazcami, stravovacími zariadeniami a sieťou nezávislých obchodníkov vo viac než tridsiatich krajinách celého sveta. Jeho ročný obrat činí 1,3 mld. Kč.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK