Laktos

Česká mliekarenská tradícia.

Mlékárenskou výrobu Laktos řídí ABRA Gen

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Zaistil komplexnú podporu výrobného mliekarenského procesu, najmä evidenciu ingrediencií na úrovni výrobných šarží a nadväznosť na podvojné účtovníctvo.
  • Vyriešil automatizovaný prenos dát s externým logistickým partnerom. Implementoval EDI komunikáciu s obchodnými reťazcami a užívateľsky veľmi jednoduchú tvorbu dokladov pre realizáciu priamych dodávok.
  • V skladovom hospodárstve vyriešil automatizovanú synchronizáciu dát s externým logistickým skladom, a to až na úroveň šarží.
  • Obsahuje analytické nástroje pre sledovanie obratov a vyhodnocovanie skutočných marží predajov vo finančnom i množstevnom vyjadrení.
  • Funkcie systému rozšírila na mieru vytvorená cenotvorba.
  • Vo výrobe eviduje výrobné receptúry všetkých požadovaných typov, evidenciu skutočne spotrebovaných surovín alebo evidenciu hotových výrobkov vo väzbe na konkrétny výrobný príkaz
Logo Laktos
ODVETVIEFinancie, Obchod, Výroba
ZAMESTNANCIn/a
ROČNÝ OBRAT54 mil. EUR
MÍIESTOČeská republika
WEBwww.laktos.cz

LAKTOS A.S. je tradičnou českou značkou, ktorej obchodná známka bola prvýkrát registrovaná už v roku 1936, a ktorá je dodnes chránená v medzinárodnom registri. História Laktosu však siaha ešte o niekoľko desiatok rokov ďalej, až na počiatok dvadsiateho storočia.

Najväčší rozkvet Laktos dosiahol v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, kedy ročne spracovával 340 mil. litrov mlieka, keď zjednocoval najväčšie mliekarenské závody v republike. Stal sa tak najväčším výrobcom a distribútorom mliečnych výrobkov.

Oldřich Klimovič, Laktos

Oldřich Klimovič

Hlavný účtovník, Laktos a.s.

Páči sa nám rozbor zisku pri jednotlivých výrobkoch, ktorý ABRA Gen umožňuje.

V ROKU 1993 bol Laktos sprivatizovaný a novú éru začal s orientáciou na export mliečnych komodít. Dnešné podnikateľské aktivity spoločnosti Laktos stoja predovšetkým na troch základných pilieroch: zahraničnom obchode, vnútroštátnom obchode a predaji kŕmnych zmesí. Štvrtým pilierom sa pomaly stáva obnovená výroba mliekarenských delikates.

V DNEŠNEJ DOBE Laktos obchoduje predovšetkým s distribútormi potravín, veľkoobchodmi a spracovateľskými  firmami, s medzinárodnými maloobchodnými reťazcami, stravovacími zariadeniami a sieťou nezávislých obchodníkov vo viac než tridsiatich krajinách celého sveta. Jeho ročný obrat činí 1,3 mld. Kč.Skryť podrobné znenie prípadovej štúdie

LAKTOS je tiež spoluvlastníkom logistickej a distribučnej spoločnosti v bulharskom Burgase, ktorá je exkluzívnym distribútorom významných zahraničných a bulharských potravinárskych firiem.

SPOLOČNOSŤ LAKTOS sa v novodobej histórii mohla oprieť o niekoľko veľmi úspešných výrobkov. Odbornej verejnosti najznámejší bude zrejme Laktosan, mliečna náhradka pre teľatá, ktorý je v oblasti kŕmnych zmesí natoľko známym pojmom, že sa jeho názov začal používať ako všeobecný termín. V mliekarenskom odvetví medzi najznámejšie výrobky patrí Smetánek, Jovokoktejl alebo Biokys.

NÁVRAT K VÝROBE Na rok 2009 Laktos naplánoval obnovu vlastnej výroby mliekarenských výrobkov. Znamenalo to zaistiť výrobnú linku, nove odbytiská, pracovníkov do výroby a nástroj pre evidenciu výrobného procesu. Potreba nového evidenčného nástroja bola spojená s nutnosťou obnovy účtovného programu, a tak Laktos vypísal výberové konanie na komplexný informačný systém.

Oldřich Klimovič, Laktos

Oldřich Klimovič

Hlavný účtovník, Laktos a.s.

ABRA Gen sme si zaobstarali predovšetkým kvôli výrobe, vďaka evidencii šarží sme získali kompletné informácie o cenách surovín.

VÝBER INFORMAČNÉHO SYSTÉMU bol podriadený predovšetkým naplneniu požiadaviek na komplexnú podporu výrobného mliekarenského procesu,  hlavne evidencie ingrediencií na úrovni výrobných šarží a nadväznosť na podvojné účtovníctvo. Kľúčovým tiež bolo vyriešenie automatizovaného prenosu dát s externým logistickým partnerom, firmou Nagel Česko, vrátane zaistenia evidencie šarží a expirácií v informačnom systéme Logenius.

ABRA SOFTWARE vo výberovom konaní, ktorého sa zúčastnila desiatka firiem, uspela s ERP ABRA G3. Ponúkla riešenie, ktoré komplexne pokrylo obchodné, výrobné, skladové aj ekonomické oblasti firmy.

Z MNOHÝCH FUNKCÍÍ, ktoré ABRA G3 ponúka, je možné v obchodnej oblasti uviesť napr. implementovanú EDI komunikáciu s obchodnými reťazcami a užívateľsky veľmi jednoduchú tvorbu dokladov pre realizáciu priamych dodávok. Ďalej legislatívnu podporu pre všetky druhy tuzemského aj zahraničného obchodu s následnou automatickou tvorbou výkazov DPHsúhrnných hlásení a Intrastatu. Vo výrobe evidenciu výrobných receptúr všetkých požadovaných typov, evidenciu skutočne spotrebovaných surovín alebo evidenciu hotových výrobkov s väzbou na konkrétny výrobný príkaz.

V SKLADOVOM hospodárstve ABRA mimo iného vyriešila automatizovanú synchronizáciu dát s externým logistickým skladom, a to až na úroveň šarží. Funkcie systému rozšírila na mieru vytvorená cenotvorba.

PRE MANAGEMENT spoločnosti Laktos priniesla ABRA Gen predovšetkým analytické nástroje pre sledovanie obratov a vyhodnocovanie skutočných marží predajov vo finančnom aj množstevnom vyjadrení.

LAKTOS je dynamická a úspešná obchodne výrobná spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou. Svoje  aktivity v súčasnosti rozširuje ako v oblasti mliekarenstva, tak v potravinárskom priemysle.Laktos svoje obchodné úspechy stavia na tradícii, dobrej povesti, spoľahlivosti a skúsenostiach v oblasti obchodu a výroby.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK