LANÁ

Pevné spojenie so svetom.

blank

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Integruje rôzne evidencie do jednej databázy a efektívne spravuje obchodné zákazky od A až do Z.
  • Prináša prehľad a kompatibilitu dát vo výrobe.
  • Pripravuje pravidelný manažérsky reporting.
  • Zjednocuje informácie o zákazkách na jednom mieste.
blank
ODVETVIE Financie, Jadro, Obchod, Služby, Výroba
ZAMESTNANCI
ROČNÝ OBRAT mil. EUR
MIESTO Slovenská republika
WEB www.lana.sk

Už v roku 1951 vznikol podnik „Závod Slovenského národného povstania“ na výrobu primárneho hliníka, v ktorom boli postupne vybudované zlievarne. Pre finalizáciu výroby bola na počiatku vybudovaná lisovňa hliníkových profilov a následne bola založená výroba hliníkových drôtov a hliníkovo oceľových (AlFe) lán. Do Žiaru nad Hronom sa technológie na výrobu drôtov a lán dostali presunom výroby z Kovohutí Děčín. Dvanásť drôtoťahov a 6 zlaňovacích strojov bolo namontovaných a spustených do prevádzky v roku 1967.


PRVÉ LANO

„Prvé hliníkovo oceľové lano s rozmermi 350/6 bolo vyrobené v septembri 1967,“ hovorí o histórii podniku Jozef Barniak, obchodný špecialista spoločnosti Laná a.s. „V nasledujúcich rokoch priemerná ročná výroba predstavovala 10 000 ton lán. Rozrastal sa aj sortiment lán a pribúdali tiež noví odberatelia.“

EXPORT
V ďalších rokoch sa výroba stabilizovala na 18 000 tonách lán ročne s prevahou exportu hlavne do bývalého Sovietskeho zväzu. Po jeho rozpade sa znížila ročná výroba na 8 000 ton.

V deväťdesiatych rokoch sa export rozrástol do Rakúska, Litvy, Ukrajiny, Turkmenistanu a Bosny a Hercegoviny. Vo vojnou zničenej Bosne a Hercegovine AlFe laná obnovovala predovšetkým vysokonapäťové siete.

MODERNIZÁCIA VÝROBY

V období rokov 1992 — 2001 bola lanovňa súčasťou spoločnosti Alufinal a.s. Toto obdobie charakterizuje modernizácia zlaňovacích strojov a tiež veľký konkurenčný boj o zákazníka. Firma chcela ponúknuť predovšetkým kvalitu, a tak sa pri modernizácii zlaňovacích strojov sústredila na posun kvality v oblasti výroby. Príkladom môže byť nahradenie zastaraného brzdného systému v zlaňovacích košoch moderným počítačovým riadením.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK