Laná

Pevné spojenie so svetom.

Tradičná slovenská firma Laná

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Integruje rôzne evidencie do jednej databázy a efektívne spravuje obchodné zákazky od A až do Z.
  • Prináša prehľad a kompatibilitu dát vo výrobe.
  • Pripravuje pravidelný manažérsky reporting.
  • Zjednocuje informácie o zákazkách na jednom mieste.
Logo Laná
ODVETVIEFinancie, Obchod, Služby, Výroba
ZAMESTNANCIn/a
ROČNÝ OBRATn/a
MIESTOSlovenská republika
WEBwww.lana.sk

Už v roku 1951 vznikol podnik „Závod Slovenského národného povstania“ na výrobu primárneho hliníka, v ktorom boli postupne vybudované zlievarne. Pre finalizáciu výroby bola na počiatku vybudovaná lisovňa hliníkových profilov a následne bola založená výroba hliníkových drôtov a hliníkovo oceľových (AlFe) lán. Do Žiaru nad Hronom sa technológie na výrobu drôtov a lán dostali presunom výroby z Kovohutí Děčín. Dvanásť drôtoťahov a 6 zlaňovacích strojov bolo namontovaných a spustených do prevádzky v roku 1967.

Daviel Drgoňa, Laná

Daniel Drgoňa

IT špecialista firmy Laná

S ABRA Gen máme všetky potrebné informácie hneď po ruke. ABRA Gen do našej výroby priniesol prehľad a kompatibilitu v dátach.

PRVÉ LANO

„Prvé hliníkovo oceľové lano s rozmermi 350/6 bolo vyrobené v septembri 1967,“ hovorí o histórii podniku Jozef Barniak, obchodný špecialista spoločnosti Laná a.s. „V nasledujúcich rokoch priemerná ročná výroba predstavovala 10 000 ton lán. Rozrastal sa aj sortiment lán a pribúdali tiež noví odberatelia.“

EXPORT
V ďalších rokoch sa výroba stabilizovala na 18 000 tonách lán ročne s prevahou exportu hlavne do bývalého Sovietskeho zväzu. Po jeho rozpade sa znížila ročná výroba na 8 000 ton.

V deväťdesiatych rokoch sa export rozrástol do Rakúska, Litvy, Ukrajiny, Turkmenistanu a Bosny a Hercegoviny. Vo vojnou zničenej Bosne a Hercegovine AlFe laná obnovovala predovšetkým vysokonapäťové siete.

MODERNIZÁCIA VÝROBY

V období rokov 1992 — 2001 bola lanovňa súčasťou spoločnosti Alufinal a.s. Toto obdobie charakterizuje modernizácia zlaňovacích strojov a tiež veľký konkurenčný boj o zákazníka. Firma chcela ponúknuť predovšetkým kvalitu, a tak sa pri modernizácii zlaňovacích strojov sústredila na posun kvality v oblasti výroby. Príkladom môže byť nahradenie zastaraného brzdného systému v zlaňovacích košoch moderným počítačovým riadením.

POKLES VÝROBY

Toto obdobie tiež znamenalo výrazný pokles ročnej výroby až na 6 000 ton lán. Aj napriek tomu sa podniku podarilo inovovať výrobný program rozšírením sortimentu o zliatinové laná.

ŽHS

V roku 2002 lanovňu kúpila skupina ŽHS (Žiarska hutnícka spoločnosť), v rámci ktorej vznikol podnik Laná, s.r.o. V tomto období sa firma snažila podporiť predaj certifikáciami výrobkov v akreditovaných skúšobniach a podporou exportu. Podarilo sa rozšíriť exportný trh o Maďarsko, Poľsko a Holandsko.  Roky 2004 — 2006 boli obdobím stabilizácie počtu zamestnancov voči výrobnej produkcii. Tá bola na úrovni 5 000 ton výrobkov pri priemernom počte 33 pracovníkov.

IT VO VÝROBE LÁN

Vo svojej histórii podnik vystriedal 5 rôznych systémov. Prvé z nich boli zamerané skôr na účtovníctvo, ďalšie už obsahovali skladové a nakoniec aj výrobné moduly. V roku 2011 sa spoločnosť rozhodla zaviesť nový informačný systém, ktorý mal integrovať rôzne evidencie do jednej databázy a mal efektívne spravovať obchodné zákazky od A až po Z.

VÝBEROVÉ KONANIE
Výberové konanie prebehlo v rámci koncernu ŽHS a pre všetky zúčastnené firmy ho viedol Daniel Drgoňa. „Hľadali sme systém, ktorý je už zabehnutý - má mnoho užívateľov, a tak bude odladený. Šlo nám predovšetkým o dobre spracovaný výrobný modul, ktorý pôjde ďalej prispôsobovať. Hľadali sme systém, ktorý bude schopný doplňovať špecifické výrobné funkcie aj za pochodu,“ hovorí Daniel Drgoňa a dodáva: „Okrem štandardných funkcií, ktoré sa od informačného systému očakávajú automaticky, sme mali pár špecifických požiadaviek, ako napríklad možnosť meniť oceňovanie vstupov, pretože sme závislí na nákupných cenách, ktoré určuje burza.“

Daviel Drgoňa, Laná

Daniel Drgoňa

IT špecialista firmy Laná

ABRA Gen nám ponúkol skutočne komplexné riešenie, ktoré tiež dáva priestor pre ďalší rozvoj.

ABRA Gen

„Naše požiadavky naplnila ABRA Gen. Ponúkla skutočne komplexné riešenie, ktoré dáva priestor tiež pre rozvoj. Systémy z rodiny ABRA začali používať aj ďalšie sesterské spoločnosti z koncernu ŽHS a tak v rámci ERP pracujeme s kompatibilným výkazníctvom. Tiež cena bola vzhľadom k ponúkaným funkciám konkurencieschopná,“ popisuje Daniel Drgoňa dôvody, prečo uspela práve ABRA Gen.

IMPLEMENTÁCIA

ABRA Gen bola bez väčších problémov implementovaná v priebehu niekoľkých týždňov. Inštalácia prebehla podľa obojstranne schválenej implementačnej štúdie. V rámci prvej fázy implementácie prebehlo štandardné nastavenie systému a zaškolenie užívateľov. V ďalšej fáze bol systém prispôsobený špecifickým prevádzkovým podmienkam firmy. Po dvoch mesiacoch už Laná bežali na ABRE v ostrej prevádzke

PRÍNOSY
ABRA Gen do nášho podniku priniesla prehľad a kompatibilitu v dátach. Všetky potrebné informácie máme hneď po ruke. Sme schopní vybavovať zákazku na jednom mieste v celom jej cykle. Dôležitá je pre nás tiež jednoduchosť ovládania a príjemné užívateľské prostredie. Ako informatik oceňujem, že som schopný systém sám spravovať, upravovať zostavy apod. Nepotrebujeme ďalšieho špecialistu, čo by pre nás znamenalo náklady navyše.“ Zhŕňa prínosy Daniel Drgoňa.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK