Profol

Na mieru vyladený systém se maximálne prispôsobuje požiadavkám firmy.

Provoz Profol

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Automaticky generuje výrobné reporty pre management.
  • Eviduje všetky receptúry vo výrobe. Umožňuje aplikáciu troch výrobných príkazov súčasne na jednej linke.
  • Sleduje obsah síl s materiálom a tým pomáha zaisťovať dostatok surovín pre výrobu.
  • Automaticky prijíma údaje z váhy pre príjem hotových výrobkov. Poskytuje detailnú evidenciu výroby a ďalšieho spracovania odpadového materiálu.
  • Generuje a tlačí štítky s čiarovými kódmi.
  • Prináša úsporu prevádzkových nákladov vďaka časovému plánu výroby – systém sleduje farbu a typ fólie a optimalizuje plán výroby s minimalizáciou nastavovania strojov na iný typ fólie.
Logo Profol
ODVETVIEVýroba
ZAMESTNANCI69
ROČNÝ OBRAT22 mil. EUR
MIESTOČeská republika
WEBwww.profol.de

Česká pobočka nemeckej výrobnej firmy Profol hľadala nové riešenie pre spracovanie miezd a účtovníctva ako náhradu za starý software, ktorý nestíhal pokrývať všetky firemné požiadavky. Vybrala si komplexný informačný systém ABRA Gen. Rozsiahla konzultácia odborníkov z ABRA Software pri implementácii ABRA Gen pomohla firme zaviesť efektívne skladové hospodárstvo a automatizovať všetky výrobné procesy.

Zdeňka Roušar Valentová, Profol

Zdeňka Roušar Valentová

Profol Czech

Výhodou ABRA Gen je komplexnosť. Najväčším prínosom implementácie systému je predovšetkým zjednodušenie jednotlivých procesov a zlepšenie vzájomnej informovanosti. Pred zavedením ABRA Gen sme viedli mnoho evidencie v Excely a niekedy aj duplicitne. S ABRA Gen sa nám tiež podarilo eliminovať chybovosť.

Zásadný prínos ABRA Gen: optimalizácia firemných procesov a efektívna výroba

Pred implementáciou konzultanti strávili vo firme veľa hodín zisťovaním detailov pracovných postupov a výrobných procesov. Priamo od zamestnancov v daných úsekoch zisťovali, aké činnosti vykonávajú a kde je možnosť aplikovať informačný systém. Dôležitým výstupom pre firmu bol návrh pracovných postupov, ktoré je možné prostredníctvom ABRA Gen zefektívniť.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK