TEMO – telekomunikace

ABRA Gen optimalizoval procesy v spoločnosti TEMO telekomunikace.

blank

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Eviduje všetky dáta obchodného charakteru a umožňuje managementu veľmi jednoducho a rýchlo vyhodnocovať ponukové konania a efektivitu realizovaných zákaziek.
  • Využíva elektronickú fakturáciu.
  • Zjednodušuje rozsiahlu evidenciu v sklade.
  • Zvyšuje prehľadnosť a efektivitu všetkých podporných procesov a čerpaní dát z IS.
  • Integrácia všetkých dát v jednej databázy, jednoduchosť zadávania prvotných dokladov a otvorenosť systému pre tvorbu takmer ľubovoľného reportingu.
blank
ODVETVIE Financie, Jadro, Obchod
ZAMESTNANCI
ROČNÝ OBRAT mil. EUR
MIESTO Praha
WEB www.temo.cz

TEMO — telekomunikace A.S. je technologicky orientovaná firma so zameraním na služby v oblasti telekomunikačných, slaboprúdových a silnoprúdových systémov a sietí. Komplexne dodávané služby ponúka v mnohých oblastiach: od výstavby veľkých telekomunikačných sietí pre nadnárodné spoločnosti, cez inštaláciu bezpečnostných, informačných a dátových systémov pre administratívne budovy, dátové centrá, výrobné a skladové haly, až po inštaláciu bytových rozvodov u jednotlivých zákazníkov.

S pomocou ABRA Gen efektívne vyhodnocujeme ponukové riadenie.

Michal Setnický
Výkonný riaditeľ, TEMO - telekomunikácie

Spoločnosť sa rozhodla rast obchodných transakcií podporiť na úrovni administratívy zjednotením, zjednodušením a previazaním čiastkových evidencií prostredníctvom informačného systému.

„Chceli sme odstrániť evidencie vedené v zošitoch MS Excel a plnohodnotne ich nahradiť evidenciami v agendách informačného systému. Pre operatívnu podporu riadenia nám však náš zavedený spôsob vyhodnocovania plne vyhovoval, a tak sme chceli zachovať výstupy v tabuľkách a grafoch, na ktoré sme boli v Exceli zvyknutí,“ hovorí Michal Setnický, výkonný riaditeľ spoločnosti.

ETAPA VÝBERU informačného systému a príprav na jeho zavedenie trvala takmer rok. Boli k nej prizvaní všetci kľúčoví zamestnanci spoločnosti, ktorí tak mali možnosť výberu systému priamo ovplyvniť.

VÝBEROVÉ KONANIE vyhrala ABRA Gen, ako dodávateľ služieb bola vybraná spoločnosť FLORES Software. Vlastnému rozhodnutiu vo výberovom konaní predchádzala podrobná analýza potrieb firmy v konfrontácii s možnosťami, ktoré ERP ABRA Gen ponúka.

Rozhodujúcim faktorom bola schopnosť ABRA Gen integrovať všetky dáta v jednej databáze. Ďalej jednoduchosť zadávania prvotných dokladov a otvorenosť systému pre tvorbu takmer ľubovoľného reportingu.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK