Legislatíva

Registračný list fyzickej osoby RLFO 2023

31. 1. 2023
Účetní výkazy

Ku koncu minulého roka sme vydali aktualitu, ktorá popisovala novú verziu formulára RLFO (registračný list fyzickej osoby) pre rok 2023. Zároveň bola vydaná automatická aktualizácia s dočasným exportom, ktorý umožnil odoslanie niektorých údajov do Sociálnej poisťovňe do 31.12.2022.

UPOZORNENIE: pre správne fungovanie nových exportov je potrebné používať verziu ABRA Gen 23.0.4 a novšiu a zároveň mať nainštalované automatické aktualizácie.

V novej verzii ABRA Gen 23.0 v agende Pracovné pomery sú pripravené nové exporty:

 • Registračný list FO (RLFO) - Prihláška/odhláška/prerušenie od 01.01.2023
 • Registračný list FO (RLFO) - Zmena od 01.01.2023
 • Registračný list FO (RLFO) ručne zadaný - Prihláška/odhláška/prerušenie/zmena od 1.1.2023.

Export nových analytických údajov

Informácie Sociálnej poisťovne: oznámiť analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 na Registračnom liste FO - zmena v termíne podania Mesačného výkazu /Výkazu poistného  za mesiac január 2023.

Vzhľadom na postupné upresňovanie informácií Sociálnej poisťovne sme na tieto účely vytvorili zvláštny export v agende Pracovné pomery:

Registračný list FO (RLFO) - Zmena (analytické údaje) od 01.01.2023

 • Dátum, voči ktorému sa zistí či došlo ke zmene údajov (dátum pred uplatnením zmien)

Dôvody pre novú verziu RLFO 2023 s účinnosťou od 1.1.2023:

 • Sociálna poisťovňa začína zber tzv. analytických údajov:
  • číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí
  • dohodnutý rozsah pracovného času
  • číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce
 • študenti a dôchodcovia sa stanú pre účely dôchodkového poistenia zamestnancami
 • z odvodovej úľavy študentov a dôchodcov sa stáva tzv. odvodová odpočítateľná položka (OOP)
 • nová dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

1. Analytické údaje

Šesťmiestny číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí je potrebné dovyplniť v novej položke Kód miesta výkonu práce.

Číselník krajov, okresov a obcí nájdete napr. na Portále VS alebo v zbierke zákonov č. 597/2002 Z.z.

Pre zjednodušenie nastavenia tohto číselníka je možné využiť nasledujúci postup:

 • agenda Pracovné pomery, vytvorte nový filter podľa Miesto výkonu práce (ak máte vyplnené).
 • pokiaľ máte viac miest výkonu práce, môžete si najskôr urobiť prehľad: pridajte nový stĺpec v agende Pracovné pomery (pravým tlačidlom myši kliknite na hlavičku ľubovoľného stĺpca a vyberte Editor stĺpcov a následne Nový stĺpec)
 • položku vyberte Miesto výkonu práce, ďalej OKPoužiť
 • následne môžete filtrovať (vyberiete miesto výkonu práce, napr. Bratislava, označíte všetky záznamy, cez ponuku tlačidla Opraviť vyberte Hromadná oprava)
 • názov položky vyberte Kód miesta výkonu práce a do položky Nová hodnota napíšete príslušný kód obce (tu napr. Bratislava 582000) a následne OK.
 • do položky Kód miesta výkonu práce sa doplní požadovaný kód

Pokiaľ je miesto výkonu práce:

 • v dvoch alebo viac obciach /mestách, uveďte číselný kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce
 • určené ako okres alebo kraj, uveďte číselný kód okresu alebo kraja
 • v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uveďte číselný kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce
 • celé územie Slovenskej republiky, uvedie sa číselný kód 500000
 • mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa číselný kód 999999
 • mimo územia Slovenskej republiky a zároveň aj na území Slovenskej republiky uvedie sa kód, kde prevláda výkon práce (ak prevláda výkon práce v Slovenskej republike, postupuje sa podľa úvodného ustanovenia
 • pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uveďte sa číselný kód 900000.

Sedemmiestny číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vyplníte v agende Pracovné pomery (záložka Hlavné údaje), kde je už existujúci číselník Klasifikácia zamestnaní podľa ISCO (číselník v pdf na stiahnutie).

Pokiaľ sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vo vyhláške nenachádza, uvedie sa číselný kód 9999999.

Dohodnutý rozsah pracovného času sa exportuje z položky Úväzok na Pracovnom kalendári.

Pokiaľ používate pre niektorého zamestnanca pracovný kalendár s iným úväzkom, než má zamestnanec uvedený v pracovnej zmluve alebo dohode, potom vytvorte nový pracovný kalendár so správnym úväzkom (ak neexistuje) a vyberte ho v agende Pracovné pomery (záložka Hlavné údaje, položka Pracovný kalendár).

Pokiaľ rozsah pracovného času nie je určený, exportuje sa automaticky číselný kód 99,99.

2. Odvodová odpočítateľná položka (OOP)

Z odvodovej úľavy študentov a dôchodcov sa stáva od 1.1.2023 tzv. odvodová odpočítateľná položka (OOP). Na tieto účely sa využije existujúca položka:

 • u dohôd o brigádnickej činnosti študentov (DoBPŠ bez účasti na DP)
 • u dohôd o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce (dohoda dôchodca bez účasti na dôchodkovom poistení)

Tento údaj je položkou s históriou. Pri zaškrtnutí platí od 1. dňa aktívneho mzdového obdobia. Ak chcete vyplniť dátum platnosti inak, dajte Opraviť, použite šípku pri položke, čím sa otvorí okno História. Dajte Pridať a zadajte platnosť.

Študent a dôchodca-dohodár, ktorý si chce uplatniť OOP, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP. Čestné vyhlásenie, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci, už zákon nevyžaduje.

Automatickou aktualizáciou budú dodané nové tlačové zostavy do agendy Pracovné pomery:

 • Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) od 2023
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – ŠTUDENTI) od 2023.

3. Nová dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Novela zákonníka práce 248/2022 Z.z. zaviedla nový druh dohody - dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Od nového roka sa tiež zavádza nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOP-SP) v sume minimálneho vymeriavacie základu, ktorý bude v roku 2023 v sume 605,50 eur. Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa bude automaticky (bez nutnosti požiadania) znižovať o sumu OOP-SP.

Novou dohodu o pracovnej činnosti - sezónna môžete vybrať v číselníku Druhy PP v agende Pracovné pomery. Automaticky sa pri zadaní nového zamestnanca zaškrtne príznak Sezónne práce.

Užitočné odkazy: