Ako mať celkový prehľad o svojej firme

Dáta z firmy vždy vidíte v súvislostiach. Kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Naplánovať osobnú konzultáciu
Přehled ve firmě pomocí ERP ABRA Gen
Poradíme vám, ako online zobraziť dáta, ktoré o svojej firme evidujete v systéme ABRA Gen a ako ich poskladať do šikovných prehľadov, ktoré vás informujú o všetkom podstatnom. Na tejto stránke nájdete postupne aktualizovaný prehľad návodov, tipov, článkov, nápadov a rozumných riešení, ktoré môžete ihneď aplikovať vo vašej firme.

Prečo pracovať s business intelligence v ABRA Gen

rozhodujte

sa rýchlo na základe kľúčových ekonomických ukazovateľov v reálnom čase

sprehľadnite

všetky dôležité dáta z celého informačného systému

automatizujte

vytváranie a odosielanie potrebných reportov

V celom systéme ABRA Gen je cez sedmdesiat grafov a infografických ukazovateľov. Pozrite sa na ukážky.

Dôležité prepojenie s ostatnými časťami systému

Integrovaná Vizualizácia dát Live prestupuje celým systémom a vo vybraných moduloch ukazuje kľúčové ukazovatele vypovedajúce o aktuálnej kondícii firmy v reálnom čase. Modul ARRA BI vám potom ponúka neobmedzené možnosti nastavenia vlastných grafov a infografiky. S automatickým zasielaním prehľadov, s možnosťou kombinovať informácie aj z iných zdrojov.

Rozumné riešenia

Rozhodujte sa rýchlo a správne s ABRA BI

BI na PC

Správne rozhodnutia závisia na rýchlom prístupe k aktuálnym informáciám. Ako začať pracovať s ABRA BI, aby ste mali informácie ihneď k dispozícii.
Celý článok…

Pracujte s dátami z ABRA Gen online v excelovských tabuľkách

Firemné dáta v súvislostiach Nestrácajte čas s exporty dát a namiesto toho pracujte s dátami z informačného systému ABRA Gen v reálnom čase, vzdialene cez internet a bezpečne.
Celý článok…

Čo je finančný controlling a ako na neho

Finanční controlling

Controlling v modernej podobe využíva široké možnosti agregácie a vizualizácie dát, ktorá potom slúži svojmu skutočnému účelu – efektívnemu finančnému riadeniu.
Celý článok…

Prečo a ako správne vizualizovať dáta

BI na PC

Informácie nestačí len zobraziť, je potrebné, aby dávali zmysel v súvislostiach a poskytovali vierohodný a spoľahlivý základ k dôležitým rozhodnutiam.
Celý článok…

Sezónne krivky a predstihové ukazovatele

Firemné dáta v súvislostiach Ukážeme vám, ako vďaka sezónnym krivkám pružne reagovať na situácie behom celého roku a pomocou predstihových ukazovateľov presne predikovať hospodárske výsledky.
Celý článok…

Dokonalý prehľad o obchodných aktivitách

Praktické využitie BI vo firme Bricol

Majiteľ firmy Bricol-M si už bez obchodných reportov nedokáže riadenie firmy predstavitť. Graficky znázornené informácie mu pravidelne servíruje ABRA BI čerpajúca priamo z dát ABRA Gen.
Celý článok…

Jak na Vizualizácia dát Live

Grafy a prehľady integrované v informačnom systéme

Už v základe informačného systéme sú k dispozícií grafy pre dokonalý prehľad o kondícii vašej firmy. Ako s Vizualizacou dát Live pracovať?
Celý článok…

Informácie z firmy vždy po ruke

Business Intelligence and smartwatch

ABRA BI servíruje informácie až do chytrých hodiniek. Vyberte si vlastné grafy, ktoré chcete vidieť na hodinkách, jedným stlačením ich kedykoľvek aktualizujte a stav o kondícii firmy máte ihneď po ruke.
Celý článok…

Business Intelligence

Business Intelligence Pokročilý modul ABRA BI ukazuje akúkoľvek informáciu z ABRA Gen aj iných zdrojov, ktoré vizualizuje do grafov, farebných budíkov, infografík alebo alertov. Celý článok…

Mesiac užitočných reportov a prehľadov vám postupne odkryje následujúce témy:

  • Pokročilé nástroje BI – kontingenčné tabuľky (práce s pivotmi) umožňujúce rýchle a ľahké nastavenie hodnôt, ktoré potrebujete zobraziť
  • Ukážky praktických riešení – rozumné reporty a pohľady vo firmách, vďaka ktorým majú manažéri rýchly prehľad o kľúčových informaciách.
  • Mobilné BI – aplikácie pre mobilné telefóny a chytré hodinky
  • Funkcie pre MS Excel využívajúce rozhranie API pre priame čítanie dát z ABRA Gen

ABRA BI + Vizualizácia dát Live

Vizualizácia dát Live a ABRA BI

ABRA Business Intelligence Live

Záznam z workshopu ako mať celkový prehľad o svojej firme

Referencie

Jak hodnotí oblast Business Intelligence uživatelé ABRA Gen

Mám záujem o bližšie zoznámenie s riešením predaja v ABRA Gen

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK